Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДРАМАТИЗЪМ НА КОМПЕНСАТОРНИЯ ПАЗАР ПРИ НИСКИ ОБЕМИ

На компенсаторния фронт нищо ново, като изключим спорадичните появи на по-големи купувачи, търсещи предимно компенсаторни записи. Търговията са реституционни книжа започна така както завърши предишната седмица -на нива около 68 стотинки за лев номинал. Компенсационните бонове обаче се оказаха не толкова търсена стока. В сряда цената и на двата вида компенсаторни записи рязко подскочи, достигайки до нива от 71 стотинки, докато в същото време земеделските книжа се разменяха за около 69 стотинки. Този диференциал явно подразни пазара и веднага бе направен опит за преодоляване на различието. Продавачи на записи ставаха купувачи на бонове и така цената постепенно започна да се повишава. Или поне така изглеждаше. Когато няма ясна причина нито за поскъпването на записите, нито за спокойствието около боновете, смелостта на спекулантите не надвишава определени граници. В крайна сметка максималните нива, до които стигнаха боновете бяха 69.50-69.90% от своя номинал. Макар и изравнени по статут, и трите вида непарични платежни средства имат свои специфични сфери на приложение, които в други времена не биха се отразили изобщо на търговията. При сегашният беден и нисколиквиден пазар обаче, дори появата на спешно търсене от стотина хиляди лева се отразява драматично на цените. Вероятно това е и причината за големия скок в цената на записите, макар от няколко месеца да няма сключена приватизационна сделка с компенсаторки. Източник на цитираните данни е Българска фондова борса - София АД. Написаното не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. Клиенти на автора притежават компенсаторни инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във