Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОВЕРИЕТО В БЪЛГАРИЯ СЕ СТАБИЛИЗИРА

Доверието на играчите от световните капиталови и парични пазари към инвестиции в България временно се стабилизира, но вече на относително по-високи стойности. Цените при десетгодишните CDS (Credit Default Swap), които приключиха през август на стабилно установеното ниво от 220 точки, се повишиха до близо 300 точки в средата на септември, а през последната седмица се задържат на 260 пункта. Както е известно, по-високите стойности на CDS означават по-ниско доверие, т.е. по-висока доходност и по-ниски цени.
Ерозиралото доверие в способността на страната ни да се справи с предизвикателствата на новите по-трудни икономически условия в света в средносрочен план е основната причина цената на нашите облигации да се понижава. Деноминираните в евро книжа с падеж през януари 2013 г. поевтиняха с 1 евро на 100 евро номинал спрямо края на миналата работна седмица, докато цените на приетите за еталон германски облигации се повишават. В последните работни дни котировките се установиха на 105.3 евро, което дава годишна доходност от 6.05 процента. Облигационната ни емисия в щатски долари с падеж през януари 2015 г. достигна 110.2 щ. долара за 100 долара номинал (6.25% годишна доходност), след като седмица по-рано се търгуваше при 110.7 щатски долара (6.15% годишна възвръщаемост).
На 29 септември Министерството на финансите проведе аукцион за продажбата на поредния транш от 30 млн. лв. от държавната дългосрочна емисия с падеж през януари 2018 година. Тя е лихвоносна с 4.5% годишна лихва. Интересът към книжата беше голям, защото от средата на юни финансовото ни ведомство се въздържаше от каквото и да е увеличаване на вътрешния държавен дълг. Първичните дилъри участваха с поръчки за общо 96.6 млн. лева. Достигнатата средна продажна цена се установи на 89.2 лв. за 100 лв. номинал, на която отговаря годишна доходност е 6.03 процента. С други думи, доходността на вътрешна, левова, по-дългосрочна и по-малко ликвидна емисия се изравни с годишната възвръщаемост на облигациите ни в евро, които са с пет години по-кратък срок. Основната причина нашите книжа да са толкова атрактивни и желани за инвестиране е неликвидният вътрешен пазар, както и задълженията на търговските ни банки да обезпечават наличностите по сметки на разпоредители с бюджетни средства с блокиране на ДЦК по регистъра при Българската народна банка. Въпреки спрените преводи на средства по предприсъединителните фондове наличните бюджетни авоари в търговските банки гравитират около 1.6 млрд. лв. и са с 0.1 млрд. лв. повече отпреди година.
Следващият аукцион за продажба на ДЦК ще се проведе на 20 октомври, когато ще се пуснат книжа с 30 млн. лв. номинална стойност и с падеж през февруари 2013 година.
За целия септември няма регистрирана нито една реална сделка с движение на средства при БНБ за покупко-продажба на книжа на вторичния междубанков пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във