Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОВЕРИЕТО В БЪЛГАРИЯ СЕ СРИНА

Ефектите от кризата на световните капиталови и парични пазари са много, но най-важният е ерозията на доверието между участниците в тях. Пряк потърпевш от това е и нашата страна. Кредитното доверие към България се срина, независимо че на практика тук нищо ново не се е случило. Котировките на CDS (Credit Default Swap) в десетгодишния диапазон се повишиха от 220 пункта (2.2%) до 300 пункта (3%) на 16 септември, а в момента са в близост до 220 базови точки. Това на практика означаваше, че при равни други условия нашите облигации се търгуваха не с 2.2%, а с 3% надбавка над приетите за еталон в еврозоната и САЩ аналози, респективно на значително по-ниски цени. Премията за петгодишния период пък тръгна от 185 базисни точки в края на август, достигна 260 пункта в средата на септември и в момента отново е на предишните равнища.
Цената на българските държавни еврооблигации с падеж през януари 2013 г. в момента е 105.3 евро за 100 евро номинал (6.05% годишна доходност), след като в края на август беше достигнала 107.35 евро (5.55% годишна възвръщаемост). В същото време германските книжа продължават да се търгуват на нивата си от от края на предишния месец - 4.02 процента. Деноминираните в зелени пари български облигации се разменят на международните финансови пазари точно срещу 111 щ. долара (6.11% годишна доходност). В края на август цената беше достигнала 113.03 щ. долара (5.77% доходност).
Българската народна банка ще проведе на 29 септември аукцион за продажбата на държавни съкровищни облигации с 30 млн. лв. номинална стойност и с падеж през януари 2018 година. Трудно е да се предвиди каква ще бъде средната годишна доходност на търга, защото през последните няколко месеца вторичната търговия с ДЦК напълно замря и на практика тя вече не съществува. През септември няма нито една договорена и изпълнена сделка за покупко-продажба на книжа на междубанковия вторичен пазар с движение на средства при БНБ.
В резултат на ескалацията на недоверие между участниците на пазарите от дълго време се наблюдава увеличено количество репо-сделки на родния междубанков паричен пазар, които по своята същност са депозити с обезпечение на ДЦК. Същевременно обемите на необезпечените депозити се понижиха от над 400 до 300 млн. лева.
През изминалата седмица значително се повишиха и лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозити. Те достигнаха 5.56%, след като през първите 15 дни на септември удържаха позициите от 5.23%, колкото е и основният лихвен процент. Седмичните сделки се сключваха при 5.8%, а месечните - при 6% годишна лихва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във