Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Доверие" ще получи дивидент от дъщерната BC “Moldindconbank“

Дъщерното дружество на "Доверие обединен холдинг" АД - молдовската BC “Moldindconbank“ S.A., ще изплати дивиденти на притежателите на инструменти от  собствения капитал на банката в размер на 55.70 молдовски леи (MDL) за една акция в  обращение. Новината е от „Доверие – инвест“ ЕАД, което държи пряко мажоритарния дял в кредитната институция. Акционерите ще си разпределят сума в общ размер на 275 417 394.90 MDL от нетната печалба на банката за 2019 г. и за 2020 година.
Изплащането на дивиденти ще се извършва в брой, в рамките на законоустановения срок, на  лицата, включени в списъка на акционерите на BC “Moldindconbank” S.A., съставен към 18 юни 2021 г., с измененията, направени след датата на съставяне на този списък, но не по-късно от три дни преди датата на проведеното редовно общо събрание на акционерите на  банката.
Решението е взето след приемане за сведение на годишния финансов отчет на BC “Moldindconbank“ S.A. за 2020 г. и е одобрен годишния доклад на Надзорния съвет на банката за миналата година.

"Доверие - инвест" - дъщерно дружество на "Доверие - обединен холдинг", притежава 77.63% от капитала на B.C. Moldindconbank S.А., втората по активи банка в Република Молдова. Този дял ще донесе 213 806 524 молдовски леи за българското дружество или 19 670 200 лева.

"Доверие - обединен холдинг" АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща деветнадесет дружества от осем различни отрасли на икономиката в седем населени места на територията на България. Най-големите му акционери са две дружества, свързани с Огнян Донев - "Софарма" АД с дял от 32.94% и "Телекомплект" АД с 8.92% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във