Банкеръ Daily

Пари и пазари

Довери се на фонда ми

Седем са българските колективни инвестиционни схеми, които влагаха паричните си средства в подходящи активи, и завършиха на печалба в края на първото тримесечие.

През първото тримесечие на тази година, което донесе много страсти, неволи и загуби на фирмите и на българите, откриваме една малка ниша, която носи и радост на инвеститорите - договорните фондове. Но и там виждаме, че никой и нищо не беше пощадено - 115 от тези колективни схеми се отчетоха пред клиентите си в края на март със загуба.

Успешните взаимни фондове можем да отброим на двете си ръце. Седем са българските колективни инвестиционни схеми, които запазиха самообладание, т.е. влагаха паричните си средства в подходящи активи, и завършиха на печалба в края на първото тримесечие.

Седем договорни фонда, които не можем да свържем с обща инвестиционна нишка. Седем различни стратегии, но с един резултат - печалба за клиентите си.

Най-доволни могат да бъдат инвеститорите, които са предпочели да вложат парите си в дялове от "Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти". Печалбата му за периода между януари и март е 10.95 процента. Това е секторен фонд, които инвестира в акции на дружества със специална инвестиционна цел. Активите му са вложени в акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, както и в акции на аналогичните международни акционерни дружества. Именно заради особеностите на този сектор, договорният фонд позволява на инвеститорите да се възползват от дългосрочните тенденции на пазарите на недвижими имоти.

Ще видим обаче как ще реагира този актив през следващите месеци. Според анализаторите негативните прояви на епидемията от коронавирус ще са видими в него по-късно.

"Елана Балансиран EUR Фонд" е колективна инвестиционна схема с балансиран рисков профил, който инвестира в ниско рискови инструменти като облигации, влогове и инструменти на паричния пазар. Част от средствата му са също така и във високорискови финансови инструменти като български и чуждестранни акции и други. Той е осигурил доходност на инвеститорите от 9.80 процента.

Едва ли в началото на 2020 г. някой е допускал, че Северна Македония ще се окаже една от звездните инвестиции в портфейла ви в следващите месеци. Но, пазарът е непредвидим и затова е интересен.

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса MBI10 на Macedonian Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на "Българска фондова борса" АД  и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Той е донесъл на инвеститорите печалба от 9.80 процента.

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са листнати на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса MBI10. Това е основният измерител на представянето на акциите на македонската борса Macedonian Stock Exchange и е съставен от десет компании.

Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на индекса MBI10. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Другите успели договорни фондове през първото тримесечие са: "Смарт тех" (от групата "Алфа асет мениджмънт", 2.66%), "Елана България" (0.06%), "Глобал Опортюнитис" (от групата "Инвест фонд мениджмънт", 6.56%), "С-Микс" (от групата "Капман асет мениджмънт", 0.99%).

Взаимните фондове са финансов продукт, който може да осигури добра доходност за спестяванията си в дългосрочен план, тъй като формират инвестиционни портфейли от различни видове финансови активи (акции, облигации, суровини и други). Те пък се управляват професионално от инвестиционни мениджъри в т.нар. управляващи дружества. Но не винаги пазарът се съобразява плановете и желанията ни. Така че всеки инвеститор трябва да е готов и за печалба и за загуба. Цената на дяловете на даден инвестиционен фонд може да се покачва или да спада в зависимост от неговото представяне, т.е. на активите, в които е избрал да инвестира.

Но инвестицията във взаимен фонд дава възможност и на хора, които нямат необходимите познания, време и възможности сами да управляват парите си, и с малки суми да се включат в играната, наречена "фондова борса" или да вземат късче от сектор, който ги впечатли с постиженията си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във