Банкеръ Daily

Пари и пазари

Домакинствата задлъжняват най-много към банките и телекомите

Общо 820 млн. лв. са задълженията на физически лица, подадени за събиране на колекторски агенции през първите шест месеца на 2014 г., показва проучване на Ипсос България, направено по поръчка на Асоциацията на колекторските агенции в България. Обемът задължения отбелязва спад с една трета спрямо същия период на 2013 г. В статистиката се включват дългове към банки, телеком оператори, компании за комунални услуги, лизингови дружества, бързи кредити. Тези кредитори са по-активни във възлагането на вземания през зимните месеци, сочат още данните.

Средното задължение е в размер на 491 лв. като спада близо наполовина спрямо същия период на миналата година. Вероятно това е и причината за общия спад в обемите от дългове, прехвърлени за събиране на колектори. Банките и телеком операторите остават основните ползватели на услугите, предлагани от агенциите за събиране на вземания - съответно с 38% и 45% от общия възложен дълг.

Информацията от проучването показва също и запазване на тенденцията към сезонност на културата на плащане. Въпреки по-големите възлагани обеми през януари и февруари, плащанията през тези месеци са по-ниски, докато март засега е месецът с най-висока събираемост за полугодието. За първите шест месеца на 2014 г. от асоциацията регистрират ръст от 4% в събраните суми в сравнение със същия период на 2013 година.

Изгледите за втората половина от годината обаче не са толкова положителни - преобладаващата част от бранша очаква възможностите на домакинствата да обслужват дълговете си да се влошат. "Забелязали сме ясна тенденция на спад в събираемостта в условия на нестабилна политическа и икономическа обстановка. При предходната смяна на правителства в страната отчетохме по-малки събрани суми, което си обяснихме с очакванията за нисък икономически растеж" - коментира Райна Миткова, председател на АКАБГ.

За шестте месеца на текущата година бизнесът е прехвърлил за събиране на колекторски агенции 23.5 млн. лева, което е повече от обема за цялата предходна година (18.9 млн. лв.). От АКАБГ твърдят, че покачването се дължи по-скоро на факта, че все повече компании започват да използват услугите на агенции за събиране на вземания, отколкото на повишаване на междуфирмената задлъжнялост."По-вероятно е по-рисковият бизнес да не успява да набави външно финансиране, поради което все повече фирми започват да търсят вземанията от контрагентите си с помощта на колекторски агенции" - коментира Милена Виденова, заместник-председател на АКАБГ.

Плащанията от държавата също оказват много голямо влияние на бизнеса - строителният бранш е особено силно засегнат от спирането на парите по две европейски програми. Финансовата стабилност на банковата система също е ключова за достъпа до ликвидност на фирмите и навременното разплащане между контрагентите.

"Все още е рано да се каже дали банковата криза в страната ще има реално отражение върху задлъжнялостта на домакинствата, но ще следим този въпрос много отблизо в следващите месеци.", допълва Миткова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във