Банкеръ Daily

Пари и пазари

Домакинствата увеличават парите си в банка със 7% до 68.40 млрд. лв.

В края на юли депозитите на неправителствения сектор* са в размер на 108.38 млрд. лв. (70.1% от БВП), като годишното им увеличение е с 10.3%, а спрямо юни – с 9.6% на сто. Принос за този ръст имат и нефинансовите и финансовите предприятия, и домакинствата, отбелязват от Българска народна банка.

Нефинансовите предприятия са най-големите спестовници през седмия месец. Те са внесли в банка 36.16 млрд. лв. (23.4% от БВП) в края на юли. В сравнение със същия месец на 2021 г. те се заделили в банка с 18.2% повече пари. Повишаващите се цени на суровините и енергоресурсите ги кара внимателно да разпределят парите си и да имат по-солидни резерви, доколкото е възможно.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 2.8% на годишна база през юли и в края на месеца достигат 3.82 млрд. лв. (2.5% от БВП).

Влоговете, които домакинства и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, са скътали в банка 68.40 млрд. лв., което представлява 44.3% от БВП на страната в края на юли. Те се увеличават със 7% спрямо същия месец на 2021 година. Въпреки ниските лихви, това вложение изглежда най-сигурно за българите. Макар че те търсят и алтернативи за съхранение на парите си, числата показват, че към банките все още отива по-голяма част от дохода им.

 

*Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във