Банкеръ Daily

Пари и пазари

Домакинствата не спират да теглят и жилищни, и потребителски кредити

В края на юли кредитите за неправителствения сектор* са нараснали до 76.94 млрд. лв. (49.8% от БВП) при 75.86 млрд. лв. към юни тази година. През седмия месец те се увеличават на годишна база с 13 на сто, изчисляват от БНБ.

Това изменение в размера на тези заеми е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 224.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити /включват се всички заеми, които са прехвърлени на трети лица и са изключени от балансите на парично-финансовите институции. Задбалансово отчитаните кредити не попадат в обхвата на показателя/ от тях са 224.5 млн. лв. (в т. ч. 28.8 млн. лв. през юли тази година). В същото време обратно изкупените кредити са в размер на 0.1 млн. лв. (през юли 2022 г. няма такива).
Информацията от БНБ сочи, че още от 2020 година продължава тенденцията за увеличаване на обема на изтеглените заеми и при нефинансовите и при финансовите предприятия, и при домакинствата.

Кредитите за Нефинансови предприятия

нарастват с 11% на годишна база през юли и в края на месеца те достигат до 39.85 млрд. лв. (25.8% от БВП). За някои от фирмите това е начин да покриват част от задълженията си, но други пък използват заемни пари, за да доразвият или започнат нова бизнес идея.

Кредитите за Домакинства
и НТООД вече са в размер на 31.532 млрд. лв. (20.4% от БВП) в края на юли. Взетите от тях пари от банките се увеличават с 14.9% спрямо същия месец на миналата година.

Домакинствата продължават да вземат и жилищни, и потребителски кредити, и овърдрафт. Отбелязва се обаче спад при другите кредити /в показателя се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/.

Най-силно към края на юли нарастват сумите на жилищните кредити, които са в размер на 15.35 млрд. лв., а увеличението при тях на годишна база е с 18.2 на сто. Въпреки високите цени на жилищата, много българи все пак намират основание да купуват такива активи. От една страна, за да удовлетворят свои семейни потребности от разширение или с инвестиционна цел.
Потребителските кредити възлизат на 14.56 млрд. лв. и се увеличават с 13.1% спрямо юли 2021-а.

На годишна база другите кредити  намаляват с 1.1%, като достигат 386.5 млн. лева. Като част от тази група, заемите, които са ползвали работодателите и самонаетите лица, обаче се увеличават – с 10.4% на годишна база през юли, и в края на месеца са 429.6 млн. лева.
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 5.56 млрд. лева. В сравнение с юли миналата година те се увеличават със 17.7 на сто.

 

*Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

Facebook logo
Бъдете с нас и във