Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОЛАРОВИТЕ БЪЛГАРСКИ КНИЖА ПОЕВТИНЯХА

Оттеглилите се от европейския капиталов пазар капитали намериха временен спасителен остров при държавните ценни книжа на еврозоната. Спекулативният капитал е заел изчаквателна позиция, като внимателно следи дали лихвите на еврото ще бъдат намалени. За момента е налице основание да се очакват задържане и дори допълнително намаляване на доходността по европейските ДЦК.Десетгодишните германски държавни ценни книжа свалиха доходността си до 3.123%, докато американските с идентична срочност леко възстановяват възвръщаемостта си от 3.90 на 3.97 процента.Следвайки тенденциите на международните пазари, българската емисия облигации с падеж 2013 г. повиши цената си от 126.80 евро за 100 евро номинал до 127.30 евро за 100 евро номинал. Доларовите български книжа с падеж 2015 г. понижиха цената си от 126.50 долара за 100 долара номинал до 125.70 долара за 100 долара номинал. Преди месец те са се търгували на цена от 123.75 долара за 100 долара номинал.В Европа се наблюдава стремеж към натиск на доходността на облигациите надолу с цел пренасочване на капиталите към пазара на акции, което би трябвало да доведе до съживяване на икономиката и подобряване на макроикономическите показатели. В САЩ продължава да има инфлационен натиск, обнадеждаващ инвеститорите за нови повишения на лихвите.Деноминираните в евро книжа, които се търгуват на българския пазар, достигнаха цена 110.86 евро за 100 евро номинал при емисиите с падеж 2010 г. и 118.60 евро за 100 евро номинал при тези с падеж 2017 г.,което е нов ценови рекорд.През следващата седмица ще се запази тенденцията от изминалия период. Следвайки ограниченото предлагане на книжа на вътрешния пазар, постепенно ще се свива рисковата премия по вътрешния дълг на България. Изглежда, отново е дошъл моментът за смели покупки - което е оправдано единствено в случай, че считаме за сигурно намаляването на лихвите в еврозоната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във