Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОЛАРИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА ОБЕЗСИЛВА ЕВРОТО

ПОЗИЦИЯ НА ЩАТСКИЯ ИКОНОМИСТ СТИЙВ ХАНКЕ

Продължаващият спад на единната европейска валута спрямо щатския долар не е изненадващ. Това е дългосрочна тенденция, която ще продължи, докато икономиката на САЩ не стане малко социалистическа, а на Евроленд - по-капиталистическа.


Защо говорим за дългосрочна тенденция, след като еврото се роди едва на 1 януари 1999 година? Да се върнем назад в годините към синтетичната валутна единица, образувана от среднопретеглените стойности на съставящите я валути на единайсетте страни-членки на еврозоната. За периода 1971-1998 г. тя се обезцени с 22% към щатския долар. И въпреки всички суперлативи преди въвеждането на реалното евро то поевтиня още по-драстично с нови 25% към щатската валута. Европейската централна банка интервенира в опит да обърне посоката на движение, но резултатите ще имат временен ефект.


Ако се абстрахираме от европейските икономически дадености, основната причина за срива на единната европейска валута към щатската е ролята на долара като първостепенна международна обменна единица. Благодарение на своята стабилност, ликвидност и ниски разходи по сделките щатският долар с всеки изминат ден утвърждаваше командната си позиция. Светът остойностява 90% от суровините и материалите (между които и течните горива) в щатски долари. Когато беше въведено еврото, суровият петрол се търгуваше по 13 щ. долара на барел на международните борси. Днес той е със 146% по-скъп. Което за жителите на Евроленд представлява непосилното увеличение с 229 процента.


Щатският долар се прилага и в 90% от международните междубанкови валутни сделки, той е предпочитаната резервна валута на централните банки. Благодарение отчасти и на поскъпването си делът му в общия обем на валутния резерв на централните банки се увеличи от 50.6% през 1990 г. на 66.2% в наши дни. Четиринайсет държави използват щатския долар като официална валута, а много други правителства обсъждат възможността да се откажат от националните си парични единици и да ги заменят със зелените пари.


И това далеч не е всичко. Капиталовите пазари по света се доларизират с бързи темпове. За да намалят разходите си по обслужване на капитала, чуждестранните компании се домогват до Нюйоркската фондова борса (NYSE) и до щатската борса за електронна търговия (NASDAQ), където се търгува в щатски долари. Много традиционни чуждестранни фирми днес емитират щатски депозитарни разписки (ADR) в Ню Йорк. Тези финансови инструменти представляват права върху акциите на чуждестранните компании, търгуват се в долари и дивидентите по тях се изплащат също в щатска валута. Например фирмата Ембър (Amber), която контролира 70% от бразилския пазар на бира и 25% от пазара на безалкохолни напитки, неотдавна направи сензация, като емитира щатски депозитарни разписки на Нюйоркската фондова борса.


Много чуждестранни компании вече регистрират директно книжата си в Ню Йорк. За да направят това прехвърляне, те изтеглят акциите си от местните тържища и приемат щатските счетоводни стандарти. Редица високотехнологични фирми пък дори не си дават труда да стават публични дружества в родината си, а направо пускат първоначалните си публични емисии в САЩ. Резултатът от доларизацията е, че много по-малки чуждестранни тържища се обезличават. Най-показателният пример в този смисъл е фондовата борса на Буенос Айрес. През последните години компаниите, чиито книжа заемаха почти половината от пазарната й капитализация, се оттеглиха и се прехвърлиха на щатските борси. А напоследък и фирмите, чиито акции представляват 43% от останалата пазарна капитализация на борсата в Буенос Айрес, се готвят да заличат регистрацията си.


Приложението на зелените пари се разширява, което увеличава икономическото превъзходство на САЩ. Не очаквайте това да се промени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във