Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОЙЧЕ ТЕЛЕКОМ РАЗЧИТА НА БЪЛГАРСКИ КАПИТАЛИ

Играчите на българския капиталов пазар ще могат да купуват акции на Дойче телеком (Deutsche Telekom). От 1 ноември инвестиционният посредник Еврофинанс пуска на Софийската фондова борса т. нар. български депозитарни разписки (БДР) на германската компания. Меморандумът за започване на търговията с тях вече е одобрен от членовете на Държавната комисия по ценните книжа. Еврофинанс ще играе ролята на маркетмейкър по позицията - ще поддържа непрекъснати котировки за разписките. Продажната цена ще може да се отклонява най-много с 5% от най-изгодния анонс по същото време на борсата във Франкфурт. Така ще се определят и офертите за покупка. Търговията ще се осъществява само в часовете, когато и двете борси - в София и Франкфурт, са отворени. Но съществува известен риск за инвеститорите в България, защото при сътресения на пода на германското тържище те няма да могат да реагират. Става въпрос за това, че борсовите сесии във Франкфурт продължават до 21 часа българско време, докато в София приключват на обед. Депозитарните разписки ще имат всички права, които носят акциите на Дойче телеком, с изключение на правото на глас. Една разписка ще струва 1% от цената на книга от германската телекомуникационна компания. При положение че номиналната стойност на акциите на Дойче телеком е 2.56 евро (5 г. марки), номиналът на една БДР ще бъде 0.05 лева. Банка депозитар на емисията е БУЛБАНК.


Досега немската компания е емитирала малко повече от 3 млрд. акции. Цената на една от тях през седмицата се колебаеше в диапазона 46-47 евро. Което означава, че една БДР на Дойче телеком ще струва малко под един лев. Книжата на германската компания ще се търгуват на свободния сегмент на българската борса.


Дойче телеком, както е известно, е основният доставчик на телекомуникационни услуги в Германия. Дружеството е най-голямата европейска компания в бранша и трета в света по нетни приходи. Германската държава владее 65.2% от капитала на дружеството. През последните три години акционерите на Дойче телеком получават по 1.20 г. марки дивидент на една книга. Печалбата на телекомуникационната компания за първото шестмесечие на годината достигна 4.347 млрд. евро, а балансовата стойност на активите й е 110 млрд. евро.


През тази година Дойче телеком стана мажоритарен собственик на няколко компании в Централна и Източна Европа. През март тя закупи мажоритарния пакет от чешкия мобилен оператор РадиоМобил (RadioMobil). Четири месеца по-късно германците увеличиха участието си в унгарския монополист Матав (Matav), а след няколко седмици бе обявена сделката за словашкия телеком, в която взеха участие. Дойче телеком е акционер в дружества в Русия, Украйна, Полша и Унгария. Общите инвестиции на компанията в Централна и Източна Европа надхвърлят 9 млрд. щ. долара. Общият брой фиксирани постове, които обслужват германците, е 47.8 млн. В Германия дъщерната компания Т-Мобил има над 11 млн. мобилни абонати.


Дойче телеком притежава и 71% от капитала на най-големия австрийски мобилен оператор Максмобил (Max.mobil). В последните години компанията разширява присъствието си в Далечния изток. Собственост на Дойче телеком са и миноритарни пакети от оператори и доставчици на телекомуникационни услуги в Индонезия, Малайзия и Филипините.

Facebook logo
Бъдете с нас и във