Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОХОДНОСТТА НА ЛЕВОВИТЕ ВЛОЖЕНИЯ ПРОДЪЛЖИ УСТРЕМА СИ НАДОЛУ

Настървението, с което инвеститорите, разполагащи с българска валута, търсят сигурно убежище за левовете си, може да се сравни само с желанието на удавник за глътка въздух. Това далеч не е свързано със стабилността, на която се радва левът в момента. Дължи се по-скоро на липсата на алтернативен ликвиден и доходен капиталов пазар, който да поеме излишъка от свободните средства. Това тласка търговците към аукционите за държавни ценни книжа. Разбира се, Министерство на финансите, следвайки своята политика по отношение на финансирането на вътрешния дефицит чрез ДЦК, е заложило в публикувания вече емисионен календар точния размер на облигациите за първична продажба тази година. Техният размер ще бъде почти равен на размера на излизащите от обращение книжа, т.е. чрез принципа на нулево нетно финансиране и през сегашната календарна година не се предвижда вливане или изтегляне на левова ликвидност в банковата система.
Стана вече традиция в началото на всяка година ликвидността в банковата система да е свръхголяма. На това се дължи понижаването на доходността както на книжата, така и на цената на междубанковите депозити.
Вече месец и половина нивото, при което банковите ни институции си разменят левове на еднодневни депозити твърдо е под един процент на годишна база. В началото на изминалата седмица цената им стартира от 0.9 процента. В сряда финансовото министерство преведе по сметки на първичните дилъри при БНБ сумата от 6.4 млн. лв. от падежи и лихвени плащания по притежавани от тях и техни клиенти ДЦК. Същия ден МФ изтегли от оборот малко под 20 млн. лв. чрез емитиране на нови книжа. Тази операция съвпадна с последната дата за превод на някои данъци, поради което се почувства малко по-засилено търсене на левов ресурс. Оборотът на междубанковия пазар се повиши от 82 млн. лв. във вторник до 96 млн. лв. на следващия ден. Цената на левовете, предоставяни за един ден, обаче не се промени. Едноседмичните срокове пък продължиха да се котират на около 1.8 процента.
Общата тенденция към понижаване на лихвите при търговията с инструменти на паричния пазар даде своето отражение и върху продадените на първичен пазар ДЦК със срочност до падежа от една година. Аукцион за продажбата им бе проведен на 12 февруари. На него Министерството на финансите предложи книжа с номинал 20 млн. лева. Участие взеха петнайсет от общо двайсет финансови институции със статута на първични дилъри на ДЦК. Сумата на регистрираните поръчки достигна 61.6 млн. лв., с което продажбата на цялата емисия беше гарантирана. Достигнатата средна цена от 95.29 лева за 100 лв. номинал осигурява годишна доходност от само 4.88 процента. Това е и най-ниската достигана котировка от първична продажба на ДЦК с такава срочност от 1998 г. досега. За сравнение, доходността на продадените през 1999 г. и 2000 г. едногодишни книжа бе съответно 6.2 и 5.3 процента.
На 19 февруари БНБ ще проведе един аукцион за продажба на ДЦК. На него се предлагат за пласиране тримесечни сконтови книжа. Общата номинална стойност на емисията ще е от 10 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във