Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Доходността на книжата е под пълен федерален контрол

Петър Драмов

"УниКредит Булбанк" АД

Фед заяви, че внимателно следи  развитието на най-голямата световна икономика, както и  международната пазарна ситуация, и е  напълно готов  да контролира  инфлационните процеси в Щатите, задържайки ги около желаното ниво от 2 на сто. Това на практика означава, че очакваното за края на септември вдигане на основната лихва може и да се забави. Това е и основната причина доходността на щатските десетгодишни облигационни емисии, които са индикатор  за инвеститорските нагласи за движението на инфлацията в бъдеще да си остане  закотвена на нивото от 2.85%, на което е  вече трета поредна седмица. Доходността на немските десетгодишни книжа пък се движи в тесните граници между 0.28 и 0.38% на годишна база в очакване на някакъв по-позитивен сигнал от страна на ЕЦБ, но засега такъв няма.

По-добрите от очакваното финансови резултати на големите финансови корпорации обаче продължават да са двигател за вдигането на поредната ценова вълна за корпоративните книжа. Ето защо индексът  Down Jones Industrial Average се повиши с 400 пункта за последната седмица и за пореден път се устремява към нивото 25 500 пункта, на което не е бил от  края на февруари тази година. Немският му аналог DAX също отчете повишение, но с  по-скромните 250 пункта и достигна 12 750 пункта, които са много близо до 13 200 пункта, колкото бяха пиковете в предишните два месеца, но остава малко далеч от най-високото за годината ниво от 13 500 пункта, докоснато през януари.

С все по-голямо доверие сред инвеститорите се ползват държавните книжа на Полша, Унгария и Румъния. Цената им се повиши съответно с 20 и с 60 евроцента, а доходността им, бидейки в обратнопропорционална зависимост, се понижи с 2 и с 6 базисни точки. В абсолютно същата посока се движеха и българските  еврооблигационни  емисии. Ценовата посока на най-дългосрочната ни емисия се обърна трайно нагоре, след като от началото на годината книжата  се движеха надолу. Излизащата в падеж след 17 години емисия поскъпна със 70 евроцента за последната една седмица, а доходността й се понижи с 5 базисни точки до 2.53% на годишна база. Повишиха се цените и на книжата ни с падежи след десет и девет години - с по 45 евроцента, а носената от тях възвръщаемост се понижи с по 4 базисни точки до съответно 1.51 и 1.31% годишно. Сделките с по-краткосрочните ни книжа с падежи след шест, пет и четири години също вече се сключват при по-високи с по 25 до 10 евроцента цени и по-ниска доходност от по 4 и 2 базисни пункта,  като новите им цени  са съответно 0.49, 0.20 и 0.02% на годишна база.

Котировките на  държавните ни ценни книжа, търгувани на вътрешния  междубанков пазар, също се повишиха, а доходността им се понижи през последната една седмица. Една от причините се крие в увеличеното доверие към  лева във връзка със стартиралата вече процедура по приемането на страната ни в европейския банков съюз и във валутния съюз. Другата причина е фактът, че Министерството  на финансите не е издало нито една нова емисия на държавните облигации от началото на годината, защото при изпълнението на бюджетната рамка се отчитат излишъци вместо дефицити и защото страната ни иска да покаже още по-ниско ниво на държавна задлъжнялост. С близо 600 млн. лв. е спаднал държавният ни дълг от началото на годината, като коефициентът на държавния дълг към БВП се е понижил от 25.1% в края на предишната година - до 22.6% в момента.

Ето защо доходността на  книжата с остатъчна срочност до падежа от девет години е по-ниска спрямо предишната седмица  и е 0.89% на годишна база. Котировките на седемгодишните книжа варират около 0.65% годишно, на петгодишните - около 0.09 процента. Доходността на тригодишните ни книжа е  0.00% на годишна база.

Facebook logo
Бъдете с нас и във