Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОХОДНОСТТА НА ДЦК СЕ СРИВА

Банковата ни система разполага с над 350 млн. лв. по сметки в БНБ. Голяма част от тези пари отлежават в Централната банка по задължение, във вид на минимални задължителни резерви (международно утвърден елемент в политиката на централните банки). Върху тези авоари на трезорите ни не се начисляват лихви. В момента по тези сметки има повече средства от изисквания минимум и притежателите им търсят къде да ги вложат, и то дългосрочно. Един вариант са покупките на държавни ценни книжа, в резултат на което доходността им се срина. Допълнителен позитивен импулс за придобиване на ДЦК през седмицата даваха и потвърдените от правителството слухове за предстоящо превеждане в банките на близо 500 млн. лв., предназначени както за изплащане на 13-а пенсия, така и за покриване на задълженията на болници и общини. По традиция през първите няколко месеца на всяка календарна година банковата общност се радва на отлична левова ликвидност. Ако това се повтори и през 2003 г., дилърите ще разчитат средно на около 500 млн. лв. при дневна нужда от около 300 млн. лв., за да обезпечат резервите за 4 млрд. лв. привлечени левови средства от фирми и граждани. Това на свой ред осигурява отлична ликвидност на междубанковите разплащания. Интензивно се купуваха и глобалните ни облигации, деноминирани в щатски долари и евро, в резултат на което и тяхната доходност се понижи. Това пък стана, след като инвеститорите в държавен дълг обърнаха поглед от Латинска Америка към Русия и България. Имайки предвид тези факти, част от купувачите на левови държавни ценни книжа побързаха да си напазаруват от тях далече преди Коледните празници. На 18 ноември Министерството на финансите проведе четвъртият (последен) аукцион за продажба на седемгодишни ДЦК, с който и тази емисия беше затворена. Тя е под номер 403/02 и е с лихвени плащания на всеки шест месеца, начислявани при 7% на годишна база. След като на първите три търга достиганата средна годишна доходност беше съответно 7.3, 7.68 и 7.65%, сега тя падна до 7.17%, и то след като на вторичния пазар дни преди наддаването номинали от същата емисия се търгуваха при 7.3 процента. Разковничето се крие, както вече казах, в наличието на достатъчно свободни дълги левове. Сега за предложените от финансовото ведомство 15 млн. лв. номинална стойност се състезаваха заявки за 86.96 млн. лв. срещу 48.88 млн. лв. за предишния транш от същата емисия. Участие взеха 24 финансови институции от общо 28-те, избрани за първични дилъри до края на годината. Възползвайки се от правото за придобиване на половината от предлаганото количество, участник в аукциона се сдоби с 6.75 млн. лв. номинал от нея. На вторичния пазар, часове след обявяване на резултатите от аукциона, сделки със същите книжа вече се договаряха при около 7 процента. Все още има голям потенциал за понижаване на доходността им, защото техният падеж е през юли 2009 г., а облигациите ни в евро са с падеж 2013 г. и се търгуват при 7.1 процента. Съкровищните левови облигации с оригинален срок до падежа 10 години и падеж през април 2012 г. вече се договарят при 7.4 процента. Петгодишните ни еврооблигации с падеж през март 2007 г. се търгуваха при 6.2 процента. Малко по-високо - срещу 6.4%, пък се търсеха сродните им левови облигации падеж през юли 2007 година. Сделки с тригодишните емисии книжа на вторичния пазар се регистрираха при 6.15 процента. В понеделник, 25 ноември, Министерството на финансите предлага за продажба тригодишни лихвоносни държавни ценни книги. Това е третият и последен търг, чрез който общото количество от 75 млн. лв. номинална стойност ще се пласира на пазара. Сега се предлагат книжа с номинал 33.1 млн. лева. През юли първите книжа на сума 16.9 млн. лв. се продадоха при 6.18%, а следващите 25 млн. лв. - през октомври срещу 6.28 процента. Лихвените нива, при които на междубанковия паричен пазар се сключваха левови депозитни сделки, се задържаха сравнително ниски - колкото бяха достигнати седмица по-рано. Овърнайт сделките се договаряха при 1.3% в началото на периода и при 0.5% в края му, а тези със срок от една седмица се търгуваха съответно при 3.3% в началото на седмицата и при 1.5% в последните й дни. Цената на едномесечния период, както обикновено, е много лабилна и се движеше в широките граници между 1.5 и 3.5 процента. Среднодневните обороти от около 70 млн. лв., в съчетание с ниските лихвени проценти, дават основания да се твърди, че пазарът е много ликвиден, а превесът на предлагането над търсенето е явен. Банките вече са натрупали предостатъчно свръхзапаси за резервите си и при положение, че наличностите в банковата система са по-големи от 250 млн. лв., лихвените нива ще останат без промяна до края на настоящия период за регулация на минималните задължителни резерви. Той изтича на 3 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във