Банкеръ Daily

Пари и пазари

Договорни фондове с по-висока доходност от SOFIX

SOFIX расте с 25.28 % от началото на годината - ще рече, че  ако сте вложили 1000 лв. в индекса на сините чипове на "БФБ-София", в края на септември ще имате печалба от 252.80 лева. В днешните несигурни дни всеки се оглежда за изгодна инвестиция. Притежателите на акции, поне у нас, могат да поглеждат завистливо към такава доходност, лихвите по депозитите отдавна са в зоната на нулата, пандемията свали наемите от жилища...

Взаимните фондове обаче са сред активите, които се представяха успешно през изминалите месеци от тази година, възползвайки се от възхода на международните  пазари. Проучване на в. "БАНКЕРЪ" показва, че клиентите на 104 от анализираните 136 колективни инвестиционни схеми у нас (в сайта на Българската асоциация на управляващите дружества) могат да са доволни от вложението си, което е на печалба. Така че тези колективни схеми пазят потенциала си като алтернатива за вложение. Индексът SOFIX  просто "следи" представянето на петнадесет компании на „БФБ-София“, докато един договорен фонд може да влага парите си в най-различни инструменти в зависимост от своя профил. Така може да "събира" печалби от някои от тях, с които пък да компенсира загубата от други.

SOFIX през тази година трупа стойност и е сред най-растящите индекси при това с двуцифрен темп. В същото време и 25 от колективните схеми у нас също показват такъв растеж, като при това две от тях "бият" по доходност борсовия измерител.

Най-печеливш е фондът

“ОББ Премиум Акции”,

който е част от „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ – КЛОН (България). Той е успял да донесе на инвестиралите в него  печалба от 31.94% до момента. Този фонд е с фокус предимно в акции на български компании, търгувани на „Българска фондова борса“ АД, които имат висок потенциал за растеж, но и имат изменения в цените си в краткосречен план.

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF*

донесе на клиентите си печалба от 26.432 процента. Фондът, който е организиран от лицензираното управляващо дружество „Експат асет мениджмънт“, инвестира в акции на компаниите от индекса SBI TOP. Това е основният индекс на акции на словенската борса Ljubljana Stock Exchange и е съставен от 10 компании. Колективната схема инвестира във всички тях в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако словенският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на индекса SBI TOP. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF е за търговия на „Българска фондова борса“ АД, на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) и на Ljubljana Stock Exchange.

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове

следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.

 

Индексите върху SOFIX

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е първият борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния борсов индекс SOFIX. Той е постигнал доходност от 22.713% към момента.  Фондът се търгува на „Българска фондова борса“ АД, на London Stock Exchange, на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) и на Ljubljana Stock Exchange.

Expat Bulgaria Short SOFIX е национален договорен фонд от отворен тип, който следва представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Тази схема е на печалба от 19.144 на сто. Доходността на фонда следва тази на индекса с обратен знак – т.е. ако българският пазар поевтинее, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност, и обратно. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

 

*Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са регистрирани на борса и акциите им се търгуват свободно на нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във