Банкеръ Daily

Пари и пазари

Договорни фондове бият SOFIX по доходност

Въпреки спада на лихвите по депозити, които вече месеци наред  упорито се опитват да  се вкопчат в нулата, домакинствата и фирмите също така упорито трупат свободните си пари в банкови депозити. И избягват да припознават "БФБ-София" като уютно място за своето вложение. От друга страна, много малка част от финансите се задържат тук, докато повечето парични средства са разпилени по широкия свят и там търсят своите алтернативи за печалба.

Слабостта на фондовия пазар у нас е известна и постоянно е обект на коментари, а това е и една от причините за бягството на инвеститорите и на парите им. Така че едва ли някой бе изненадан от факта, че индексът на сините чипове - SOFIX, приключи деветте месаца на тази година със загуба, а през първите десет дни на октомври тя е 4.28% - и се свлече до 561.05 пункта. Статистиката пък сочи, че от 5 декември миналата година измерителят заседна и под кота 500 пункта.

Това означава, че ако сте вложили 1000 лв. в индекса на сините чипове на "БФБ-София", в средата на октомври тази сума е намаляла с 42.80 лева.

На този фон договорните фондове се представят повече от добре. А "разностранните" им инвестиционни интереси ги правят  подходяща алтернатива за вложения на малки суми от граждани и фирми. Проучване на в. "БАНКЕРЪ" показва, че 98 от анализираните 125 колективни инвестиционни схеми у нас (в сайта на Българската асоциация на управляващите дружества) показват по-добър резултат от най-стария борсов индекс. А това означава, че колективните инвестиционни схеми пазят потенциала си да бъдат добра алтернатива за вложение, когато фондовият пазар губи, прогнозират повечето от анализаторите. Случилото се изглежда логично. Индексът просто "следи" и зависи от представянето на петнадесет публични компании, докато един договорен фонд може да влага парите си в различни инструменти. Това пък му позволява да "обира" печалбите от някои от тях, с които да компенсира загубата от други.

Осем от колективните схеми "бият" доходността на SOFIX, като постигат двуцифрена печалба.

Най-печеливш от началото на годината е "Адванс Източна Европа", фонд ог групата "Карол". Неговите експерти вложиха много страст в работата си и в крайна сметка осигуриха на клиентите си печалба от 20.07 процента. Взаимният фонд от отворен тип инвестира на капиталовите пазари в Източна Европа. Към момента той има вложения на пазарите в осем страни от региона: България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Русия, Украйна, Турция и Гърция. Разбира се, ако пазарните условия се променят, фондът може да инвестира и на други пазари в региона. "Адванс Източна Европа" дава лесен достъп до бързо развиващи се страни в региона, някои от които са недостъпни за индивидуалния инвеститор, казва Надя Неделчева, портфейлен мениджър на фонда.

"ПФБК Восток" донесе на инвеститорите си печалба от 16.72 процента. Това е първият български договорен фонд, който инвестира в Русия и в страните от бившия Съветски съюз, и притежава диверсифициран портфейл от акции на руски компании. А вследствие на позитивното представяне на тези пазари активите на фонда са нараснали и вече са над 771 хил. лева. Той е първата "собствена" схема за "ПФБК асет мениджмънт" АД. Компанията управлява и три договорни фонда на "Първа инвестиционна банка" - "ПИБ Авангард", "ПИБ Класик" и "ПИБ Гарант", както и активите на национално инвестиционно дружество от затворен тип - НИД "Надежда" АД.

В тройката на най-печелившите е и един от фондовете на "Селект асет мениджмънт". За отбелязване е, че и четирите му схеми са на печалба. Най-успешен през изминалите месеца е "Селект Дивидент", който зарадва клиентите си 16.72% печалба. Колективната схема е с глобален фокус и не се ограничава по географски или секторен принцип. "Селект Дивидент" включва в портфейла си предимно акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентна доходност над средната за съответния пазар. Потенциални вложения за фонда са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент. Той е подходящ и за инвеститори, които са готови да поемат от умерен до висок риск.

Към момента българските управляващи дружества са привлекли в своите фондове 1.59 млрд. лева .

 

Две от колективните инвестиционни схеми „следят“ основния индекс на българската фондова борса. "Алфа SOFIX Индекс" е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва движението на най-стария борсов измерител, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на "БФБ-София"."Алфа SOFIX Индекс", също е губещ с отрицателен резултат от 6.16% в средата на октомври. Освен това активите му са намалели и вече са под един милион.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния индекс, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Той се търгува на "БФБ-София" и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните колективни схеми са регистрирани на борсата и акциите им се търгуват свободно на нея. При последната сделка на 8 октомври дяловете на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF се разменяха при 0.975 лева.

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във