Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Доброто време за харчене предстои

S 250 00535337 838a 4d2b 852d 87bc796b7ca8

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Октомври - декември 2017-а

Вече десет години - от 2006 г. насам, редакцията на в. "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие  две свои уникални класации: за най-успешно дружество - "Инвестиционен посредник" и за най-успешно  "Управляващо дружество". На тази база се определят и най-добре представилите се структури за годината. Призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2017-а си поделиха "Елана Трейдинг" АД и "Карол" АД.

В този брой предлагаме подреждането на инвестиционните посредници през четвъртото тримесечие на миналата година според критериите на в. "БАНКЕРЪ" .  Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията. Класацията обхваща периода от 1 октомври до 31 декември 2017-а.

 

"БФБ-София" отчете успешна година. Броят на сделките, сключени от инвестиционните посредници на регулирания  пазар за изминалата година, нарасна с 36% до 79 629 спрямо предишната 2016-а. Заедно с това 705 850 935 лв. e оборотът на борсата, като отбелязва ръст от близо 70% на годишна база. Последното тримесечие на миналата година също даде своя принос за тези резултати. През октомври борсовите играчи се хвърлиха с хъс да сключват сделки след летните отпуски, през ноември  устремът им укрепна. За разлика от предишни години, през декември нямаше много страст в действията им, но все пак и последният месец добави стойност към борсовата търговия.

Устойчивото нарастване на оборота на "БФБ-София" от началото на тази година забави темпото си през четвъртото тримесечие и в края на декември е 400.818 млн. лв. срещу  496 млн. лв. в края на септември. По-малко са и покупко-продажбите, които са направили борсовите играчи в този период, но пък са прехвърлени повече ценни книжа.

На този фон и основният индекс SOFIX изгуби стойност през четвъртото тримесечие и отмерва съвсем точно случващото се на "БФБ-София" през периода. Понижението на този измерител, започнало през август, продължи през септември, октомври и ноември. И едва през декември показа някакво оживление, но недостатъчно, за да промени общата негативна тенденция. През декември основният индекс на БФБ изгуби още 1.55% - до 677.45 пункта.

Дългоочакваното начало на търговията с държавни ценни книжа на "БФБ-София" започна на 1 ноември. Предмет на търговия са всичките 20 емисии, търгувани на вътрешния пазар. Новината е положителна и за посредниците, макар по-големите играчи да са банките. Това е важна стъпка в съвместните усилия на фондовата борса, "Централен депозитар", Министерството на финансите и БНБ за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от "БФБ-София". Тази стъпка обогати палитрата от финансови инструменти, които се търгуват на борсата, но очакванията да я направи още по-атрактивна за инвеститорите не се случи. Търговията на ДЦК е част от стратегията за развитие на капиталовия пазар, приета през миналата година.

Продължи и отписването на компании. Вече го направиха ЗД "Евроинс", ЗАД "Булстрад Виена иншурънс груп-София", "Унипак" и "ИХБ Електрик", а други са обявили такива намерения.

Размишлявайки за развитието на борсовата търговия, няма как да пропуснем и факта, че само 14% от българите са спестили нещо през 2017-а. В същото време близо 60 на сто от тях са изхарчили всичко, което са изкарали през годината. При това положение е трудно да говорим и очакваме голяма активност на фондовата борса.

Макар и активността да беше на приливи и отливи, което е характерно за всеки пазар, очакванията са БФБ да излезе от моментния спад и да последва възход, знаците за което вече има през януари. Основният измерител SOFIX стабилно прескочи 700 пункта и уверено гледа нагоре.

Общо четиринадесет от дружествата, които са лицензирани да предлагат инвестиционни услуги, спечелиха точки по отделните критерии на нашата класация през четвъртото тримесечие. Само девет от тях обаче получиха правото да влязат в крайното подреждане съгласно правилата й. Три дружества - "Евро-Финанс", "Елана Трейдинг" и "Реал Финанс", взеха точки по четирите критерия, което предопредели и подреждането им в челото. Няма нови имена сред номинираните, а вътрешните размествания преподредиха Топ 9 в сравнение с третото тримесечие на миналата година.

"Евро-Финанс" отстъпи първото място на "Елана Трейдинг", което пък "изскочи" от четвъртата позиция, която заемаше в края на септември. Със събраните 30 точки (от максимално възможните четиридесет) дружеството заслужи признанието за

 

"Най-добър инвестиционен посредник"

 

през четвъртото тримесечие на 2017-а. "Евро-Финанс" е най-близо до лидера - с 27 точки. Активността на брокерите на "Първа ФБК" (и с една първа позиция) помогна за "издигането" на фирмата им нагоре до третото място на почетната стълбица с 26 пункта.

Банковите брокери записаха поредно слабо тримесечие. Само едно от тези дружества взе точки по отделните показатели, но те не бяха достатъчни, за да намери място сред номинираните в крайното класиране.

Ниската ликвидност и намалялата активност на инвеститорите станаха причина

 

оборотът на "БФБ-София"

 

през месеците между октомври и декември да се свие в сравнение с третото тримесечие. Играчите на фондовата борса сключиха по-малко сделки, което "бутна" оборота надолу - до 400.818 млн. лв. при 450.199 млн. лв. в края на септември.

"Първа ФБК" измести от първото място по този показател "Реал финанс". Брокерите му "играха" силно през тримесечието, като общата стойност на ценните книжа, които те са изтъргували през периода, е 59.801 млн. лева. Тази сума те са акумулирали в 3120 сделки през тримесечието, в които общо 19 076 694 лота са "прелетели" между портфейлите на борсовите играчи. Най-близо до лидера е "Банка ДСК", която за пръв път попада в това подреждане - с оборот от 56.606 млн. лева. На почетната стълбица до тях е още "Евро-Финанс".  Дружеството е превъртяло в сделки общо 43.611 млн. лв. и е трето.

Борсовите играчи са продавали по-големи обеми ценни книжа през четвъртото тримесечие. Въпреки че бройката им е почти два пъти по-голяма, това е станало в намаляващ

 

брой на сделките на "БФБ-София"

 

Повечето от дружествата в подреждането по показателя в края на септември пазят местата си в списъка на номинираните. По-малко са обаче фирми с повече от 1000 транзакции за периода. "Карол" отново е лидер, този път с 8777 сделки. Още от 2002 г. за "Карол" това е обичайната му позиция по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". Разместванията издигнаха "Елана Трейдинг" на втората позиция, а "БенчМарк Финанс" пък слезе на третата, като всяка от фирмите има по сметката съответно по 4342 и 3319 договора.

Небанковите инвестиционни посредници за поредно тримесечие затвърдиха силното си представяне по този показател - нито една банка не успя да намери място сред номинираните. За сметка на това пък трима от регионалните инвестиционни посредници отново са в Топ 10 по този показател. Най-високо в подреждането е пловдивският "Юг Маркет" (шести) с 1907 договора. "Реал Финанс" - Варна, е до него с 882 покупко-продажби, а "Загора Финакорп" от Хасково ги следва с 825 сделки.

"Елана Трейдинг", "Евро-Финанс", "Реал Финанс" и "АБВ Инвестиции" са подпомагали публични дружества по изготвянето на документи за

 

нови емисии от акции и облигации

 

през месеците октомври, ноември и декември. Първото дружество е работило по два проекта - за пласиране на облигационна емисия и по търгово предложение, които са приключили. Другите пък са подпомогнали само на една фирма за пласирането на ценни книжа.  

През алтернативните борсови платформи, които предлагат някои от инвестиционните посредници, се сключват все повече сделки. А електронната система за подаване на поръчки на "БФБ-София" - COBOS, вече не им е конкурент и през нея търгуват все по-малко абонати. Това пък преразпределя желаещите да търгуват онлайн. По този начин частните платформи вече господстват на пазара и обслужват повече клиенти. Липсата на данни за дейността на всички тези платформи у нас прави подреждането по показателя

 

електронна търговия на "БФБ-София"

 

малко условно. В края на декември COBOS се ползва от 237 инвеститори. Алтернативните платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"), добавят нови клиенти и изпреварват онлайн системата на "БФБ-София". Първата платформа е ползвана от 3311 души, през втората са влизали 2514, а през третата - 3319 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 491 клиенти. Интернет системата EFOS (на "Евро-Финанс") привлича 401 инвеститори.

Другите уебсистеми у нас - SIS Invest (на "София Интернешънъл Секюритиз"), U-Broker (на ОББ), Delta Broker (на "Делтасток") и UG Market Trader (на "ЮГ Маркет"), не публикуват данни за дейността си, поради което и не са включени в подреждането.

Класирането по този показател е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на третото тримесечие "Карол" е първи в крайното подреждане, след като е с най-много сключени сделки при търговията през COBOS и алтернативните борсови платформи. Най-много сделки има по сметката на "Карол". Най-висок оборот са направили брокерите на "Първа ФБК", а "Елана Трейдинг" е привлякло най-много клиенти.

От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 отнова са "Загора Финакорп" и варненският "Реал Финанс". Банковите брокери отново нямат представител сред номинираните по показателя.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ

"ЕЛАНА Трейдинг" е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 25 години заема водеща позиция в търговията на финансовите пазари и инвестиционно банкиране и е част от една от най-старите български финансови институции - "ЕЛАНА Финансов холдинг". "ЕЛАНА Трейдинг" е ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г. насам, а е част и от брокерска мрежа в 123 страни. Дружеството е дългогодишен партньор на европейската Saxo Bank за България при предлагане на търговия на световните финансови пазари. Инвестиционният посредник предлага три платформи за електронна търговия на всички пазари:  ELANA BG Trader (за "БФБ-София"), ELANA MetaTrader (за валутна търговия), ELANA Global Trader (с най-голямото разнообразие от инструменти на над 30 борси в света и на Forex).  Анализите на компанията се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor’s Capital IQ, FactSet и други водещи международни информационни компании. "ЕЛАНА Трейдинг" се представлява от председателя на съвета на директорите Радослава Масларска и изпълнителния директор Момчил  Тиков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във