Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Доброто винаги побеждава

В началото на седмицата участниците на пазара не очакваха никакви добри новини. Ето защо беше добра идея покупката на сигурните за инвеститорите щатски и германски книжа. Но добрите новини все пак взеха превес през втората й половина: Гърция няма да фалира поне засега, испанските банки ще получат нужната им помощ. Появиха се първи сигнали за скорошно решение на фискалните проблеми на САЩ. Това беше основателна причина на рисковите страсти на пазарите да се преориентират. Цените на нашите книжа не се повлияха съществено от големите колебания в цените на книжата на другите европейски държави.


С едва 5 цента по-високо се търгува еврооблигационната ни емисия с падеж през юли 2017 година. Цената от 108.85 евро за 100 номинал, при която може да се купят книжата, осигурява доходност от 2.2% на годишна база. За сравнение, предишната седмица тя можеше да се купи за 2.22% на годишна база.


Деноминираната в долари глобална българска облигация, търгувана също на международните пазари, пък се понижи, достигайки 114.35 долара за 100 номинал. Основната причина е наближаващият падеж, който е през януари 2015 година. Възвръщаемостта й от 1.35% на годишна база е същата, както и преди седмица, когато цената й беше 114.48 щ. долара за 100 долара номинал.


Срещу 100.88 евро за 100 номинал могат да се купят и нашите деноминирани в евро глобални еврооблигации с падеж 15 януари 2013 година. Цената й по естествен начин намалява с приближаване на падежа й след месец и половина, но не се отразява на доходността й, която е отрицателна и е -0.1 процента.


У нас междубанковата вторична търговия стана по-динамична заради проведения в понеделник аукцион за продажбата на книжа с номинална стойност 55 млн. лв. от емисия с падеж юли 2022 година. Това всъщност е шести поред за годината търг за продажба на книжа от тази емисия. Участието сега се сведе до поръчки за едва 74 млн. лева. Достигнатата средна продажна цена се установи на 112.88 лв. за 100 номинал и е 0.37 лева по-висока от предишната. Съответстващата й годишна доходност е 3.42% на годишна база и е най-ниската достигана през годината възвръщаемост от тази емисия.


Всъщност това беше и последният шанс за инвеститорите да придобият левови ДЦК на първичния ни пазар, защото следващият, последен за годината търг, е за книжа, деноминирани в евро. Той е насрочен за 10 декември. Тогава ще бъдат предложени за реализация книжа с номинал 35 млн. евро от емисия с падеж януари 2019 година.


Стойността на индекса ЛЕОНИЯ от началото на месеца е на неотлъчното ниво от едва 0.03% на годишна база. Средната стойност на индекса за месеца автоматично се приема за основен лихвен процент, влизащ в сила от началото на следващия календарен месец. Едноседмичните депозити се договаряха при 0.1% годишно, а едномесечните при 0.15% на годишна база. Среднодневните обеми на междубанковия паричен пазар у нас се увеличиха и от 220 млн. лв. достигнаха 280 млн. лева. Наличието на много свободни левови средства в банковата ни система, както и ниските лихви в еврозоната са основните причини за ниските лихви и у нас. Трябва да се приготвим лихвите да останат на тези исторически ниски равнища. Предпоставка е трудното съживяване на световната икономика. Свободните пари ще намалеят, когато банките си възвърнат доверието към фирмите и започнат по-активно да ги кредитират. Тогава ще последва снижаване на интереса към ДЦК, както и към междубанковите депозити, а лихвите по тях ще се повишат. Това със сигурност ще се случи, но не сега, нито през следващата година.Петър Драмов,УниКредит Булбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във