Банкеръ Daily

Пари и пазари

До 25 юни е срокът за регистрация според променения Закон за горивата

Законът за изменение и допълнение на Законa за административно регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, е в сила от 25 януари тази година, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката. Припомняме, че документът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 9 от 31 януари 2019 година.

Съгласно параграф 25, ал. 1 от закона в срок от ДВА МЕСЕЦА от влизането му в сила, т.е. до 25 март тази година, министърът на икономиката привежда Наредба № РД-04-2/16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в съответствие с новите законови текстове.
С ал. 2 на същия параграф срокът за регистрация на лицата, които не са подали заявление до влизането в сила на закона е ТРИ МЕСЕЦА от влизане в сила на изменението на Наредба № РД-04-2, т.е. не по-късно от 25 юни тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във