Банкеръ Daily

Пари и пазари

Днес е първичното публично предлагане на емисия акции на "Фешън Съплай" 

Благоевградската фирма „Фешън Съплай“ ЕАД (Fashion Supply) ще направи първично публично предлагане на емисия акции на пазара за растеж на МСП BEAM, организиран от "Българска фондова борса".

Предлагат седо 651 000 броя обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми акции, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6.50 лева , с обща номинална стойност до 4 231 500 лева. Решението за увеличение на капитала е взето от общото събрание на акционерите на фирмата на 20 април тази година. В случай, че всички нови акции бъдат записани, капиталът на емитента ще се увеличи до 2 851 000 броя акции, като всички издадени от "Фешън Съплай" книжа ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM. Съветник по емисията е инвестиционният посредник „МК Брокерс“ АД.

Производителят на модни изделия "Фешън съплай" ще търси от инвеститорите 4 млн. лева. Парите ще се ползват за нова система за дигитален печат на платове, допълване на производствената и складовата инфраструктура, както и създаване на собствен бранд.

Компанията извършва най-различни услуги, сред които проектиране, конструиране и производство на нестандартни дрехи. Според данни на компанията производството се изнася основно в Европа, по-специално Нидерландия и Англия. Сред клиентите на дружеството са модните къщи MS Mode, The Sting, Miss Etam, Terranova и други, за които шие на ишлеме.

Предлагането ще се счита за успешно ако бъдат записани и заплатени най-малко 500 000 акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6.50 лева. Минималният брой, които могат да бъдат записани от един инвеститор е най- малко една акции от предлагането на фиксирана цена за една акция в размер на 6.50 лева. Максимален възможен брой акции пък е 651 000 на фиксирана цена за една акция в размер на 6.50 лв., което е максималното количество акции от публичното предлагане.

Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона, а именно на 20 юли. 

"Фешън Съплай" е собственост на предприемача Димитър Стойков, който притежава и бутилиращата компания за изворна вода "Рилана" и цеха за бутилиране на напитки в кенове "Кен съплай" (Can Supply).

Това ще е второто IPO за BEAM пазара през тази година, след като в началото на месеца "Уебит инвестмънт нетуърк" (Webit Investment Network, WIN) - компанията, специално създадена с цел придобиване на собственост (дялове) от финалистите в състезанието за растящи фирми Founders Games,  акумулира 6 млн. лева.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във