Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДКЦК ОСТАВИ ВАЖНАТА РАБОТА ЗА ДОГОДИНА

След дългата лятна суша, по време на която Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) подготвяше административните си актове, тя най-после изпрати за одобрение в Министерския съвет поредната наредба. Документът определя условията за придобиване на правоспособност като брокер и инвестиционен консултант. Регламентът за кандидатстване за борсов посредник не се променя съществено. Бъдещите брокери не трябва да са осъждани за умишлени престъпления или да са участвали в бордове на директори на фалирали дружества. Остава и изискването за завършено средно образование. Изпитът, който удостоверява дали кандидатът притежава необходимите знания, и занапред ще се организира от ДКЦК и ще се провежда най-малко два пъти годишно. Този път обаче комисията фиксира месеците, в които задължително ще се организират тестовете - април и октомври. Последните изпити за брокер бяха значително по-трудни в сравнение с първия, проведен през лятото на 1998 година. Причината е, че лицензираните борсови посредници станаха твърде много и голяма част от тях сега нямат работа.


Комисията предвижда инвестиционните консултанти да имат задължително диплома за завършено висше образование. Тази нова професия те ще могат да практикуват при инвестиционен посредник, инвестиционно или управляващо дружество.


Членовете на ДКЦК завършиха работата си по още една наредба - за разкриване на дялово участие. Информация за притежаваните от тях ценни книжа ще трябва да предоставят инвеститорите, чието участие в дадена емисия надхвърли или спадне под пет или кратни на пет процента, както и една и две трети. Както и досега, уведомления трябва да подават както купувачът, така и продавачът на акциите или облигациите. Предоставената информация ще съдържа данни за дружеството, за инвеститора, както и за това, каква част от капитала е придобил той. Закупилите определен процент книжа трябва да уведомят комисията и фондовата борса в седемдневен срок за извършения трансфер.


Приемането на тези наредби безспорно интересува играчите на капиталовия пазар. Те обаче няма да окажат никакво влияние върху търговията на фондовата борса. Брокерите продължават да чакат обнародването на текстове, разрешаващи късите продажби. Това са сделки, при които едната страна не притежава продаваните от нея книжа. Според брокерите такъв административен акт ще повиши борсовата ликвидност с пъти. През седмицата обаче стана ясно, че работата по тази наредба е все още в начален стадий и текстът няма да бъде внесен за одобрение преди Нова година. Очевидно дотогава активна търговия няма да има.

Facebook logo
Бъдете с нас и във