Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дивидентът през тази година ще зависи от Ковид-19

Дивидентът е едни от важните показатели при избора на компании, в които да се инвестира. Близо 150 млн. лева от печалбата си за 2018 г. разпределиха публичните компании у нас през миналата година, което е с 5% повече спрямо изплатените на акционерите суми от печалбата за 2017-а.

Тази годината ситуацията с коронавируса ще повлияе върху решенията за разпределение на дивидент. Фирмите ще бъдат по сдържани и ще искат да запазят колкото се може повече паричен ресурс в резервите си. Никой не знае докога ще сме изложение на влиянието на епидемията.

Показателно за тенденциите може би е съобщението от

"Стара планина холд" АД

компания с дългогодишни традиции в изплащането на дивиденти. Вече са насрочени общите събрания на холдинга и на основните му дружества. Но в документите за свикването им прави впечатление една уговорка, че "с оглед на икономическата обстановка Съветът на директорите предлага печалбата за 2019 г. да се разпредели по предложение на акционерите към датата на провеждане на общото събрание, в зависимост от състоянието и перспективите на дружеството." Нормална реакция предвид случващото се и свиването на пазарите и приходите. Възможно е въобще да няма дивидент или пък да се гласува по-малък размер, отколкото е бил през изминалите години.

Две от дружествата от групата "Стара планина холд" - "Елхим Искра" и "М+С хидравлик", обявиха, че ще разпределят дивидент, но те публикуваха поканата за свикване на общо събрание преди да се развихри епидемията.

От миналата година е много популярна стратегията за гласуване на междинни шестмесечни дивиденти от публичните компании. Мениджърите на бившия приватизационен фонд 

"Златен лев холдинг" АД

предлагат промени в Устава на компанията: "Дружеството изплаща и междинен дивидент на базата на 6- месечен финансов отчет при спазване на условията на чл. 115в от ЗППЦК във връзка с чл. 247а от Търговския закон". Възможността за това ще бъде обсъждана от годишното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14 май. Компанията завърши 2019 г. със загуба в размер на 141 хил. лв., която ще остане непокрита.

"Златен лев холдинг" АД не разпределя редовно печалбата си. В момента се изплащат дивиденти за 2017 г. - по 0.08 лв. за акция, за 2016 г. - по 0.33 лв., и за 2014 г. - по 0.64 лв. за един брой.

Дружеството е преустановило вече изплащането на непотърсения дивидент за 2013, за 2011 и 2010 г.  поради изтекла петгодишна давност.

При дружествата със специална инвестиционна цел няма възможност за "шикалкавене" - поне 90% от печалбата трябва да се изплати на акционерите като дивидент.

При това положение

"Адванс Терафонд" АДСИЦ

ще разпредели поне 0.1349 лв. брутен дивидент на акция за миналата година на предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите според отчетът на дружеството за 2019-а. Сметките показват, че това е 90% от цялата печалба за разпределяне за миналата година, или 11.48 млн. лева.

Дружеството изпълнява инвестиционната си дейност като продава концентрирана собствена земя и едновременно инвестира в земеделски земи. Тенденцията за 2020 г. е за умерен интерес от страна на земеделските производители за покупка на земеделска земя, което намалява възможността на фонда да реализира приходи от директни продажби на земеделска земя и продажби с разсрочено плащане на цената. Към момента на изготвяне на отчета са отдадени под наем и аренда над 163 хил. декара, което представлява 80% от притежаваната земя към края на отчетния период. За стопанската 2020-2021 година очакванията са за увеличаване на обема на отдадената под наем земеделска земя. Средната рента за земеделската 2019-2020 г. е 39.96 лв. на декар при средна рента от 38.26 лв. за стопанската 2018-2019-а.

Печалбата за разпределяне на

"Актив Пропъртис" АДСИЦ

за миналата година е 1.09 млн. лв., показва отчетът на дружеството. Това означава, че ако 90% от нея трябва да бъде насочена към акционерите, всеки от тях ще получи по ‭0.45‬ лв. брутен дивидент на акция за 2019-а.

Печалбата на дружеството през миналата година е от продажбата на апартаменти в проекта "Панорама Житница" в София. През второ тримесечие на 2019-а бе сключена сделка по придобиване на право на собственост върху поземлени имоти от Софийски университет срещу реконструкция на съществуваща сграда, собственост на висшето училище.

Това са първите добри новини за инвеститорите за предстоящи дивиденти. Предстои да видим финансовите резултати и на останалите публични дружества и плановете им за разпределение (или пък не) на печалбата за 2019 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във