Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дивидентът на “Пи Ар Си” пресъхва

Дружеството със специална инвестиционнна цел "Пи Ар Си“ се нареди сред малкото у нас, които заделиха над 1 млн. лв. за дивиденти. И то при условие, че компаниите нямат добри традиции в такива взаимоотношения с инвеститорите си и подобни плащания са по-скоро изключение. От друга страна, по закон всички АДСИЦ трябва да разпределят поне 90% от печалбите си.

Акционерите на компанията - основно индивидуални инвеститори, смогнаха да се съберат пет след определения от закона срок, но пък крайният срок си е струвал усилието. Някои от тях са и сред управителите на "Кооперация Панда" (с дял от 12 000 акции). Тя е партньор у нас на международната търговска марка на франчайзингова верига от магазини, специализирани в продажбата на канцеларски материали и офис оборудване Office 1 Superstore International.

"Пи Ар Си" редовно разпределя дивиденти в последните години. За 2013-а общият им размер е бил 1 078 130 лв., или по 0.66 лв. на една акция. По този начин личните финанси на акционерите ще бъдат подсилени преди коледните празници, тъй като изплащането започва от 15 декември. От тази облага ще се възползват Райчо Райчев - изпълнителен директор (с 29.70%), Алекси Попов (с 29.70%), Ема Бонева (с 22.42%), Тодор Рогачев (с 11.58%) и Константин Попов (с 5.17%).

Логично е било при това положение и гласуваното освобождаване от отговорност на всички членове на съвета на директорите на фонда за инвестиции в недвижими имоти. Освен това акционерите са одобрили и освобождаването на Галин Попов като член на съвета на директорите, както и избора на Деян Георгиев за независим член на борда.

Както бе предвидено в дневния ред, акционерите са осъдили и са решили да увеличат капитала на дружеството с 4 688 683 лв. чрез издаване на нови 468 868 обикновени акции с единична номинална и емисионна стойност 10 лева. Откакто е учредено, и до момента дружеството е придобило имоти с търговско и административно предназначение (търговски центрове с магазини и офиси и отделни търговски обекти - магазини). Бъдещите му инвестиционни планове са свързани със закупуването и на други такива недвижими имоти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във