Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дивидентът - мил флирт с акционерите

Акционерите на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ си разпределиха 90.27% от печалбата за финансовата 2011 година. Паричната сума зад този процент е 3 326 223.40 лева. Това става ясно от протокола от редовното общо събрание на дружеството, проведено на 30 юли. Дивидентът за една акция е 3.40 лева.


Цялата печалба на дружеството за секюритизация на вземания (което е част от групата Химимпорт) е 3 684 773.90 лева. Но 9.73% от положителния финансов резултат, представляващи сумата от 358 550.50 лв., отиват във фонд Резервен. Право да получат дивидент имат всички, които фигурират като акционери в регистрите на Централен депозитар към 14 август.


Водещ акционер в дружеството в момента е ТИМ Клуб ООД, което притежава 50.02% от капитала. Останалите книжа с право на глас са разпределени между ЗАД Армеец - с дял от 19.25%, и няколко други фирми, които държат 30.73 процента.


Кепитъл Мениджмънт има лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел от януари 2007 година. Спазвайки изискванията на закона то е разпределяло дивиденти през всяка от последните пет години. За 2006 г. той е бил най-нисък - само 0.29 лв. за акция. През 2007-а е 4.10 лв., за 2008-а - 3.41 лв., за 2009-а - 3.43 лв., и през 2010 г. - 3.75 лева.


През първото полугодие на тази година дружеството за инвестиции във вземания е намалило печалбата си до 1.523 млн. лв., преди година тя е била 2.33 млн. лева. Този резултат е следствие от това, че общите приходи (формирани основно от лихви) намаляват с една трета спрямо шестте месеца на 2011-а. И оперативните разходи също са намалели, но с по-малък процент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във