Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дивидентите са в плен на COVID-19

Коронавирусът промени всички планове на фирмите - за инвестиции, за производството, за печалбите им... Сринаха се и поръчките, и веригата на доставките, съответно и приходите. И всичко това - в сезона на дивидентите, когато се насрочват годишните общи събрания на акционерите за разпределение на печалбата за 2019 година.

 

Съвсем логично, повечето от  компаниите  се възползваха от възможността, която има даде Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, да отложат публикуването на годишните си финансови отчети. А съответно и да се огледат и да премислят плановете си.

Отчитайки ролята на епидемията от COVID-19 за българския капиталов пазар и възможното й силно въздействие върху търговията с финансови инструменти, КФН обърна внимание на фирмите, които предвиждат да представят финансовите  си отчети в удължените срокове, да оповестят на комисията и на обществеността прогнозната дата на публикуването им и причините да го направят по-късно. Това е от съществено значение за инвеститорите, за да могат да вземат информирани решения на базата на осигурени от дружествата данни, във възможно най-висока степен на прозрачност.

Близо 150 млн. лева от печалбата си за 2018 г. разпределиха публичните компании у нас през миналата година, което е с 5% повече спрямо изплатените на акционерите суми от печалбата за 2017-а.

Тази годината обаче ситуацията с коронавируса със сигурност ще повлияе върху решенията за разпределение на дивидент. Фирмите ще бъдат по- сдържани и ще искат да запазят  колкото може повече паричен ресурс в резервите си. Никой не знае докога ще сме изложени на влиянието на епидемията, а са непредвидими и последващите ефекти от нея.

Показателно за тенденциите може би е съобщението от

"Стара планина холд" АД

компания с дългогодишни традиции в изплащането на дивиденти. И една от малкото, която прави прогнози за дейността си.

Само преди месец ръководството на "Стара планина холд" АД, както всяка година, предложи на съветите на директорите на фирмите от групата общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2019 г под формата на дивидент. Бяха посочени и конкретни числа, но бе направена и една уговорка - че до провеждането на общите събрания е възможно да бъде направена преоценка на предложенията. Тя ще е в зависимост от финансовото състояние и перспективите на фирмите, които са свързани и с променящата се обстановка на пазарите на всяка от тях, повлияна от ефекта от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19.

Вече са насрочени общите събрания на холдинга и на основните  фирми в него. Но в документите за свикването им прави впечатление  уговорката, че "с оглед на икономическата обстановка съветът на директорите предлага печалбата за 2019 г. да се разпредели по предложение на акционерите към датата на провеждане на общото събрание, в зависимост от състоянието и перспективите на дружеството." Но това е нормална реакция предвид случващото се и свиването на пазарите, на приходите. Възможно е въобще да няма дивидент или пък да се гласува по-малък размер, отколкото е бил през изминалите години.

Две от дружествата от групата "Стара планина холд" - "Елхим Искра" и "М+С хидравлик" обявиха, че ще разпределят дивидент, но те бяха публикули поканата за свикване на общо събрание преди да се развихри епидемията.

"Стара планина холд" е насочил своята дейност в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия. Така че съществен ефект върху финансовото му състояние оказват  именно печалбите на фирмите от групата, чиято дейност е предимно експортно ориентирана - основно към страните от Европейския съюз. Първите сигнали за рецесия в Западна Европа доведоха до песимизъм в бизнеснастроенията на основните партньори, в резултат на което вече се отчита сериозен спад в продажбите, коментираха от холдинга.

Спадът при продажбите е в резултат на вече очертаните рамки на кризата в индустриалното производство на водещите икономики от Европейския съюз. В началото на 2020 година се наблюдава задълбочаване на песимизма, свързан не толкова с очакваната епидемия, колкото с паниката, породена от това очакване. Тези негативни процеси се отразяват и на финансовият резултат на групата "Стара планина холд", който отбелязва спад от близо 13% за миналата година. Възможно е това да се отрази и на бъдещите постъпления от дивиденти в компанията майка.

И някои от дружествата от сектора за инвестиции в недвижими имоти вече оповестиха дати за общите събрания на акционерите си. При дружествата със специална инвестиционна цел всъщност няма възможност за "шикалкавене" - поне 90% от печалбата им трябва да се изплати на акционерите като дивидент.

При това положение

"Адванс Терафонд" АДСИЦ

ще разпредели поне  по 0.1349 лв. брутен дивидент на акция за миналата година на предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите, според отчета на фирмата за 2019-а. Сметките показват, че това е 90% от цялата печалба за разпределяне, или 11.48 млн. лева.

Инвестиционната дейност включва продажба на собствена земя и едновременно с това инвестиции в земеделски площи. Тенденцията за 2020 г. е за умерен интерес от страна на фермерите за покупка на парцели за обработка. Това пък намалява и възможността на фонда за приходи от директни продажби на земеделска земя и продажби с разсрочено плащане на цената. Към момента са отдадени под наем и аренда над 163 хил. дка, или 80% от притежаваните ниви. За стопанската 2020-2021 г. очакванията са за увеличаване на обема на отдадената под наем земеделска земя. Средната рента за земеделската 2019-2020 г. е била 39.96 лв. на дка при 38.26 лв. за стопанската 2018-2019-а.

Печалбата за разпределяне на

"Актив Пропъртис" АДСИЦ

за миналата година е 1.09 млн. лв., показва отчетът на дружеството. Това означава, че ако 90% от сумата  бъде насочена към акционерите, всеки от тях ще получи по ‭0.45‬ лв. брутен дивидент на акция.

Печалбата на дружеството през миналата година е от продажбата на апартаменти в проекта "Панорама Житница" в София. През второ тримесечие на 2019-а бе сключена сделка по придобиване на право на собственост върху поземлени имоти от Софийски университет срещу реконструкция на съществуваща сграда, собственост на висшето училище.

Приближаваме се към най-сладкият момент за всеки акционер - определянето на размера на дивидента (независимо дали е малък или голям). През тази година може би ще има повече недоволни инвеститори. Прогнозите за развитието на икономиката са  неясни и никой не може да посочи конкретни срокове за справяне с епидемията и какво ще струва  тя на хората и на компаниите.

 


Акционерите на "Браво Пропърти фонд" получиха вече своето


Акционерите в едно от най-младите публични дружества - "Браво Пропърти фонд" АДСИЦ, вече могат да са спокойни. Инвестицията в тези акции им донесе очаквания доход. Проведеното в края на март общо събрание реши част от печалбата за миналата година, в размер на 1 537 730 лв., да бъде разпределена като дивидент, а именно по 0.0419 лв. за една акция. Право да получат дял от печалбата на фирмата имат всички, които са се сдобили с нейни акции до 3 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във