Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Дир.БГ" вече е с нов собственик

"Дир.БГ" АД прие търговото предложение на софийската фирма" Лого къмпани" ЕООД, съобщават от интернет компанията.

В рамките на процедурата, която беше обявена между 3 и 30 октомври, миноритарният акционер и търгов предложител е изкупил общо 4 335 106 книжа, представляващи 93.94% от капитала на публичното дружество. Обект на търговото предложение бяха 4 348 249 акции.

Офертата е приета от едно физическо (продало 29 988 акции или 0.65%) и три юридически лица (притежаващи 4 305 118 акции или 93.29%), при предложената цена от 1.44 лв. за един брой. Сделката е на общата стойност 6 242 552.64 лева.

След приключването на тази процедура "Лого къмпани" ЕООД вече контролира 4 601 670 броя или 99.7152% от капитала.

След като купувачът е събрал над 95% от книжата, той има право да изкупи оставащите 13 143 акции (с или без съгласието на собствениците им) в тримесечен срок на поне цената на търговото предложение.

Предложението за изкупуване се одобрява от Комисията за финансов надзор.

В този случай всеки акционер има право да изиска търговият предложител да изкупи акциите му с право на глас в следващите три месеца след приключване на процедурата на поне цената на търговото предложение (1.44 лв.). Мажоритарят е длъжен да направи това 30-дневен срок от получаването на такова искане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във