Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДИНАМИЧНИ ДНИ ЗА КОМПЕНСАТОРКИТЕ

Търговията с непарични платежни средства бе доста динамична през изминалата седмица. След като инвестиционните бонове са невалидни повече от месец, инвеститорите са концентрирали своето внимание върху компенсаторните инструменти в трите им разновидности. Цените на поименните компенсационни бонове и на компенсаторните записи се движеха почти в синхрон за разлика от жилищнокомпенсаторните им колеги, които по традиция бяха далеч по-нисколиквидни. Седмицата започна доста негативно за собствениците на реституционни книжа, като котировките им се намираха на нивата около 66 ст. за лев номинал. В коридора 66-67 ст. спокойствието на купувачите и продавачите се запази до четвъртък (4 август), когато изненадващ едновременен интерес от покупки проявиха няколко по-сериозни инвеститори. Съвсем логично това тласна цената нагоре - до над 69 стотинки. Компенсаторните записи удариха 69.70 ст., а компенсационните бонове едва достигнаха 69 стотинки. В същото време при смешен изтъргуван оборот от едва 1000 лв. номинал жилищнокомпенсаторните записи приключиха на средна цена от 65 ст. за лев. При всички положения изтъргуваните обеми реституционни книжа през изминалата седмица бяха по-ниски от обичайните и това в комбинация със засилен интерес от покупки провокира търсене. Успоредно с това стана известно, че номиналът на компенсаторните инструменти в обращение се е увеличил несимволично с 5.33 млн. - лв. до 568.44 млн. лв. номинал, само за една седмица. Източник на цитираните данни е Българска фондова борса - София АД. Написаното не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. Клиенти на автора притежават компенсаторни инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във