Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДИЛЪРИТЕ ТРЪПНАТ В ОЧАКВАНЕ

Дилърската гилдия с нетърпение очаква 15 август, когато Министерството на финансите ще пласира поредния транш петгодишни държавни съкровищни облигации. Какво толкова необичайно има в този аукцион? Като условия нищо различно, но вече се усеща огромното напрежение между основните играчи. В момента дилърите на държавни ценни книжа са точно 26 на брой и те не за първи път ще участват в аукцион, организиран от БНБ за продажба на ДЦК.Основно интригата при аукционите е на какъв годишен доход ще бъдат придобити книжата, респ. при каква цена, а не на последно място и какво количество. За допълнителното нажежаване на обстановката допринася и задължението, вменено на първичните дилъри не само да играят активно на пазара на ДЦК, но и реално да изкупуват част от предлаганите количества.Независимо от това им задължение основната част от първичните дилъри изгарят от непреодолимо желание да закупят книжа, и то в количества, многократно превишаващи минимално определените. Това са предимно търговските банки, които разполагат с много свободен ресурс. Допълнителен стимул за покупките е и изискването те да обезпечават изцяло с ДЦК средствата на бюджетните разпоредители.Голямата интрига идва от небанковите финансови институции. Това са пенсионните и застрахователните дружества, за които държавните ценни книжа са предпочитан инструмент. Нещо повече, те са задължени да инвестират именно в тях поне 50% от активите си. В момента държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, които са в обращение, са с номинал 2.7 млрд. лева. От тях 62% (1.7 млрд. лв.) са притежание на банки, а близо 900 млн. лв. са блокирани за обезпечаване на бюджетните средства. Близо 600 млн. лв. (22%) пък са в портфейла на застрахователните и пенсионните дружества. Това са основните участници на пазара на държавни ценни книжа. Всички те имат достатъчно основателни причини да се хвърлят смело в боя, за да придобият книжата, подготвени от Българска народна банка за продажба на аукциона на 15 август.Тогава според емисионния календар на Министерството на финансите трябва да се пласират петгодишни облигации с номинална стойност 25 млн. лева. На каква цена инвеститорите са готови да се сдобият с тях ще се разбере в следобедните часове в понеделник.Това е третият от поредицата търгове, чрез които финансовото ведомство пласира обеми от тази емисия от отворен тип. На първия от тях, проведен през февруари, беше достигната средна продажна цена от 101.43 лв. за 100 лв. номинал, със съответстваща годишна доходност от 3.44 процента. Следващият се проведе в началото на май, когато средната цена се установи на 102.36 лв., а доходността се понижи до 3.21 процента. Най-интересното обаче е, че на вторичния пазар на ДЦК сделки с книжа от тази емисия се договарят при нива от 2.98% на годишна база или цена от 103.20 лв. за 100 лв. номинал. В същото време немските държавни книжа се търгуват на нива от 2.6%, т.е. с едва 38 пункта по-ниско.

Facebook logo
Бъдете с нас и във