Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДИЛЪРИТЕ ПРОВЕСИХА НОС

Дилърската гилдия се омърлуши при новината, че новоизбраното българско правителство се кани да провежда по-строга и консервативна политика при управлението на публичните финанси. Това обеща новият финансов министър Пламен Орешарски, който е много добре познат на местния финансов и капиталов пазар. Но в такава политика не само няма нищо лошо, а напротив - ползите от нея са много и за всички. Като резултат от строгия баланс между бюджетните приходи и разходи се понижават и стабилизират лихвените проценти. Това означава, че се овладяват инфлационните процеси. Икономическите субекти работят в една стабилна финансова среда, в резултат на което предвидимостта в стопанската сфера нараства. Новият финансов министър заяви още, че ще се стреми към нулев бюджетен дефицит. От друга страна, предшественикът му Милен Велчев остави една препълнена съкровищница (над 1 млрд. лева). Това всъщност беше причината дилърите да провесят нос, защото на практика означава, че пазарът на държавни ценни книжа ще продължи да буксува на едно място. С емитирането на ДЦК всяко правителство покрива недостига си от средства, а сегашното поне има излишъци. Правителството няма нужда от допълнително финансиране и така нуждата да емитира държавни ценни книжа отпада. Защо тогава предишното правителство все пак емитираше книжа, а новият кабинет ще продължи да го прави? Единствената причина е - да поддържат в нужната кондиция както службите във финансовото ведомство, ангажирани с управлението на държавния дълг, така и тези в депозитара на ДЦК. На 17 август световноизвестната рейтингова агенция Фитч (Fitch) повиши кредитния рейтинг на България от ВВВ- на ВВВ. Това означава, че страната ни все повече се приближава към европейските икономики, в резултат на което разликата между доходността от българските ДЦК и тази от книжата, емитирани в Евросъюза, ще става все по-малка. Така например петгодишните германски държавни книжа се търгуват при 2.6% годишна доходност, а българските им аналози - при равнища от 3 процента. Това потвърждават и резултатите от проведения на 15 август аукцион за продажбата на петгодишни държавни съкровищни облигации. Чрез него Министерството на финансите пласира поредните 25 млн. лв. номинал. Поръчки за участие до БНБ подадоха 23-ма първични дилъри на ДЦК от общо 26. Достигнатата средна продажна цена бе 103.17 лв. за 100 лв. номинал и отговаря на годишна доходност от 2.99 процента. Към момента в обращение са книжа с общ номинал 75 млн. лв. от тази емисия. Следващият аукцион за продажба на ДЦК е предвиден за 29 август. Тогава ще бъдат предложени тримесечни държавни съкровищни бонове с номинална стойност 15 млн. лева. На предишния такъв търг бе достигната чиста годишна доходност от едва 2.01 процента. Тук е мястото да се отбележи, че на междубанковия паричен пазар левовият ресурс, предоставян за срок от три месеца,я се договаря на нива от 2.35 процента. Еднодневните депозити пък се търгуват на равнища от 2.05 процента. Прави впечатление, че те са сравнително по-високи от тези по държавните тримесечни книжа. Тази очевидна пазарна аномалия може да се обясни единствено с факта, че първичните дилъри са длъжни да се сдобиват с ДЦК на първичния пазар, за да защитят тази си позиция. Тези от тях, които досега по една или друга причина не са успели да се класират на аукционите, с голям хъс правят това именно в търговете за най-краткосрочните ДЦК - тримесечните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във