Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДИЛЪРИТЕ НЕ УСПЯХА ДА СЛЪНЧАСАТ

Лошото време не даде възможност на дилърите на паричния ни пазар да слънчасат. Ако се върнем назад към лятото на 2001 г., ще си припомним, че в средата на юли и август се развихриха първите лихвени страсти и цената на овърнайт левовите депозитни сделки от нормалните тогава 2% отскочи съответно до 10 и до 25% на годишна база. Не питай старо, а патило, казва поговорката. В началото на тазгодишния август наличностите в левове на търговските банки при БНБ бяха точно 200 млн. лева. Сумите, които бяха насочени от бюджета към тях за изплащане на пенсии, бяха общо 246 млн. лева. Голяма част от тези пари бяха изплатени на каса, а други се завърнаха отново в банковата система, но под формата на търговски оборот, и отново се насочиха към хазната за плащане на акцизи и данъци. Вследствие на това, непосредствено преди данъчните плащания, банките можеха да разчитат на едва 300 млн. лв. при средномесечни отчисления към хазната за 200 млн. лева. На всички беше ясно, че с наличните ресурси поредните данъчни преводи ще нарушат драматично левовата ликвидност на финансовите ни институции. Единственото разумно решение в тази ситуация беше да се продава евро на Централната банка, за да постъпят свежи левове в системата. Така и стана. Над 85.8 млн. евро бяха пласирани в БНБ, вследствие на което постъпиха 166.99 млн. лева. Непосредствено преди юридическите лица да си платят ДДС, както и данъка върху печалбата и към общините, банките разполагаха вече с малко под 400 млн. лв., но те бяха напълно достатъчни, за да покрият изцяло плащанията към хазната. От началото на месеца на междубанковия пазар еврото се котираше неизменно на 1.9460 лв. купува срещу 1.9461 лв. продава. Заради подобрената ликвидност лихвените проценти останаха относително стабилни. В началото на седмицата нивата паднаха последователно до 2.9 и 2.1%, а при отделни сделки и до 1.5 процента. В края на периода, когато и преводите към хазната бяха по-интензивни, наличностите в системата намаляха докъм критичните 200 млн. лева. Лихвените нива, при които се договаряха най-търсените еднодневни депозитни сделки, се повишиха, но не успяха да надскочат 5 процента. Ресурс за срок от една седмица се предоставяше в широките граници между 4.5 и 6.5%, а месечните депозити струваха около 6 процента. Среднодневните обороти останаха стабилни - в границите между 70 и 80 млн. лева. На 12 август БНБ проведе аукцион за продажба на част от емисия петгодишни ДЦК. Процентът на олихвяване на книжата е 6.5 на годишна база. Начисляваните лихви ще се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията - 10 юли 2002 г., като на падежа ще се издължи и главницата. Тези държавни облигации са от отворен тип и общото им количество от 90 млн. лв. се продава на части. Преди месец, на 10 юли, бяха пласирани първите 25 млн. лева. Достигнатата тогава средна годишна доходност беше 6.55 процента. Сега Министерството на финансите предложи нови 20 млн. лева. За тях подадоха поръчки за участие 18 от общо 28 финансови институции, избрани за първични дилъри. Те предложиха за книжата едва 19.1 млн. лева. От тях заради разпоредбите на Наредба N5 бяха одобрени частично 14.7 млн. лв., въпреки че емисията остава неизпълнена. Достигнатите минимална, средна и максимална годишна доходност бяха съответно 6.72, 6.87 и 7 процента. На 19 август БНБ по поръчка на финансовото министерство ще проведе аукцион за продажба на част от останалите седемгодишни лихвоносни ДЦК. Общото им количество ще е 70 млн. лева. Досега от тях са продадени книжа с общ номинал 20 млн. лв. при 7.3% средна годишна доходност. Лихвата на книжата е 7 процента. В понеделник се предлагат 15 млн. лева от тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във