Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дигиталната търговия с облигации сви спредовете

Шест месеца след пускането на първото изцяло дигитално решение за търговия с облигации Saxo Bank отбеляза значително намаляване на спредовете и по-кратко време за осъществяване на търговията.

През октомври 2016 г. Saxo стартира електронна търговия с облигации за средноголеми институции и инвеститори на дребно, покривайки над 5 000 държавни и корпоративни облигации от развити и развиващи се пазари. Идеята за пускането й бе да направи по-ефективна търговията с ликвидни облигации чрез пълна дигитализация на процеса, като изпраща поръчките на клиентите на Saxo към дилърен търг сред 40 от най-големите доставчици на ликвидност на пазарите на облигации, с краен резултат подобрена прозрачност, по-добра степен на изпълнение и по-добри цени.

Половин година по-късно се наблюдава значително намаляване на спредовете, достигайки 100 базисни точки (б.т.). Почти 50% от всички сделки имат подобрение при спреда повече от 25 б.т., сравнено със средна индикативна цена. От друга страна за корпоративните облигации и тези на развиващите се пазари, една от пет сделки е спестила повече от 50 б.т., някои дори и над 100 б.точки.Същевременно при ликвидните държавни облигации повечето сделки са направени на средни цени или близки до тях, което ефективно анулира реалния спред на офертата при тези класове облигации.

По-краткото време за осъществяване на търговията надминава очакванията, отчитат още от Saxo. При ръчно провеждане на търговията с облигации, например осъществяването на сделка (целият процес на запитване към дилърите за котировки, изчакването им, избирането на цена, която е най-добра за клиента, и извършването и резервирането на сделката) може на отнеме до 10 и повече минути.
С офертата на Saxo за електронна търговия с облигации, това време за изпълнение е по-малко от 1 секунда при 30% от сделките с държавни облигации и по-малко от 20 секунди при 30% от корпоративните облигации и облигациите на развиващите се пазари, като останалата част е под времевата граница от 45 секунди.

"Решението ни да изградим изцяло дигитална верига на стойността на пазара на облигации беше потвърдено от солидните резултати, които постигнахме за нашите клиенти, надвишавайки очакванията за намаляване на спредовете с до 100 б.т. и значително намаляване на времето за изпълнение. Всички тези фактори са инструмент за осъществяване на портфолиата на клиентите ни и могат да направят огромна разлика за потенциални постъпления, както при портфолиата с фиксирана доходност, така и при търговията с множество активи", сподели ръководителят "Търговия с фиксирана доходност" в Saxo Bank Симон Фасдал.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във