Банкеръ Daily

Пари и пазари

Deutsche Boerse е доставчик на новата платформа за търговия на БФБ

През второто тримесечие на 2018 г. започна вътрешна подготовка за избор на нова търговска инфраструктура, която да обслужва търговията на регулирания пазар и многостранната система за търговия, организирани от "Българска фондова борса" АД, съобщиха от борсовия оператор.

Имайки предвид предстоящото изтичане на договора между BSE и Deutsche Boerse за експлоатация на електронната платформа за търговия XETRA Classic, БФБ разгледа три алтернативни индикативни оферти, предлагащи сходна функционалност. В резултат на анализа им, бе избрана платформата на Deutsche Boerse Xetra T7 поради най-ниските си експлоатационни разходи и малките разлики във функционално отношение спрямо използваната в момента Xetra Classic, което би позволило по-плавен процес на миграция. Договорът с DB AG за опериране на Xetra T7 е с първоначален срок от седем години, считано от момента на миграция през втората половина на юни 2019 г., като конкретната дата ще бъде оповестена допълнително.
След подписване на споразумението с DB AG, БФБ очаква увеличаване на средно-годишните си разходи за външни услуги средно с около 19% за срока на договора вследствие на увеличението на разхода за текущо опериране на търговската платформа. Очакваното увеличение на средно-годишните разходи за амортизация вследствие на отразяването на Xetra T7 като нематериален актив е в размер на 104 %.
Дейностите, необходими за осъществяване на въвеждането на търговската платформа в експлоатация, стартират незабавно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във