Банкеръ Daily

Пари и пазари

Десет фирми получават финансова помощ за инвестиции и разкрити работни места

Десет компании получават безвъзмездна финансова помощ в размер до 6.1 млн. лв. за периода 2019-2021 г. за частично възстановяване за период до 12 месеца от разкриването на ново работно място.

Става въпрос за инвестиционни проекти на дружествата "Мултивак България Продакшън" ЕООД, "Булпрос Консултинг" АД, "Ролпласт Груп" АД, "Интрама Протек" ЕООД, "Кока Кола Юрпиън Партнърс Сървисис България" ЕООД, "Каргил България" ЕАД, "Ъпнетикс" ЕАД, "Експириън България" ЕАД, "Кока Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз" ЕООД и "Бер- Хелла Термоконтрол" ЕООД.

Правителството одобри изменение на решение на Министерския съвет с оглед сключването на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места. Договорите са свързани с осъществяването на сертифицирани инвестиционни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на тези десет дружества.

Проектите са за разширяване на дейността на съществуващи и откриване на нови предприятия, локализирани основно в района на столицата, "Индустриална зона Божурище", както и в градовете Пловдив и Костинброд. Планира се разкриването на 1398 нови работни места и извършването на инвестиции в размер на 80.9 млн. лева. Проектите се осъществяват основно във високотехнологични дейности от сектора на услугите и от производствения сектор. С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко три или пет години, в зависимост от категорията на предприятието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във