Банкеръ Daily

Пари и пазари

Депутатите одобриха спорната идея за облагане на търговията с акции с ДДС

Сделките с акции вече ще се облагат с данък добавена стойност (ДДС).

Това стана възможно след като отново, напук на мнението на бизнеса, правителството и Народното събрание внесоха и си изгласуваха на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Лошо няма. Целта е със законопроекта да се въведат в националното данъчно законодателство разпоредбите на две евро директиви. И така да се предотвратят случаите на прехвърляне на печалби и данъчно планиране, водещо до по-ниско облагане или до липса на облагане.

Но под този благовиден претекст, в преходните и заключителни разпоредби на този закон се изгласуваха и промени в още няколко норматива - Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за счетоводството.

Та именно покрай тази "усърдност" стана възможно прехвърлянето на акции и дялове на дружества, които осигуряват на притежателя им права на собственост върху недвижим имот, да се облагат с данък добавена стойност.

Промените в Закона за данъка върху добавената стойност предвиждат търговията с акции или дялове да се облага с 20% ДДС, ако дружеството притежава недвижим имот или част от него. Всяка една фирма притежава такъв актив - като офис, производствена сграда, склад. А какво става с дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които строят, наема, продават различен тип имоти? Поправката стана обект на спорове сред експертите, тъй като според българското законодателство купуването на акции не означава придобиването на фактическо право върху притежавания от дружеството имот.

Мотивът на финансовото министерство е, че така иска да спре заобикалянето на закона. Според експертите му при изповядването на сделки за прехвърляне на акции и дялове всъщност продавачът и купувачът си прехвърлят собственост върху недвижими имоти, предназначени за жилищни нужди. А така пък се избягвало плащането на данък добавена стойност. 

Мотивът не издържа под напора на възраженията, а всеобщо е мнението, че прилагането на тази промяна в закона дава широки възможности за субективно тълкуване.

Според експертите на "БФБ-София" регистрацията на акции на регулиран пазар е единствено с цел реализиране на печалба от промяната в цената им или постигане на дивидентна доходност. А къде отива и наложена европейска практика да не се начислява ДДС на публично търгувани акции.

От асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите (АДВИБ) също възразиха срещу предложените промени с поредица от въпроси:

• Кои акции или дялове, еквивалентни на акции дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху недвижим имот;
• кое договаряне за прехвърляне на акции в дружества, следва да се тълкува като сделка, с която се прехвърля и правото на собственост върху притежаваните от тези дружества недвижими имоти;
• как следва да се третират регулярно търгувани акции;
• какъв вид следва да е имота – новопостроен или не".

Според становището на Българската стопанска камара разпоредбата е неясна и се разпростира отвъд посочената в мотивите към законопроекта цел да се преустанови "често практикувано от някои данъчно задължени лица заобикаляне на закона".

Без гласовете на БСП и ДПС спорната промяна в Закона за ДДС бе одобрена заедно с пакет от данъчни закони за 2020 година. Остава да видим каква ще е реакцията на управляващите между първото и второто четене в Народното събрание. Разумът или инатът ще надделее?

Facebook logo
Бъдете с нас и във