Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЕМОНЪТ НА ЛИКВИДНИТЕ КРИЗИ СЕ РАЗШАВА

Лошият спомен от острия дефицит на свободен ресурс продължава да тегне като воденичен камък на врата на левовите дилъри. Цената на дневните депозити отскочи до 10% в средата на юли, на 20% през август и стигна 30% около 15 октомври. Много от банковите ни институции през тези периоди срещнаха известни ликвидни затруднения, но и дума не можеше да става за каквато и да е неплатежоспособност. За сравнение - средната цена на овърнайт депозитите през изминалите месеци на тази година е 3.83 процента. Еднодневните междубанкови сделки са най-представителните за процесите на този пазар, защото имат най-голям дял - около 80% от общия обем на сключваните контракти. В крайна сметка - от скок на скок сега и най-малкото движение на пазара стряска иначе спокойния сън на дилърите. През изминалата седмица демонът на ликвидните левови кризи за пореден път се появи и взе страха на голяма част от търговците. През изминалите пет работни дни търговските ни банки трябваше да регулират сумите по сметките си в БНБ според изискванията за поддържане на задължителни минимални резерви. Сумата от салдата по левовите и валутните им сметки за периода 4 октомври - 3 ноември трябва да е по-голяма или равна на задължителните резерви, които всяка една от кредитните институции трябва да поддържа по сметка в Централната банка в размер на 8% от привлечените си средства. Допълнително напрежение се създаде и факта, че в сряда Министерството на финансите продаде почти 2/3 от извънредна емисия ДЦК с общ номинал 30 млн. лева. Платените за тях пари напуснаха банковата система. От друга страна, очакваните постъпления от държавни пари за изплащане на пенсии и социални помощи започваха да пристигат в банките едва от 1 ноември. Само в първите два дни от новия месец в системата влязоха около 100 млн. лв. по това перо. Еднодневните левови сделки в понеделник се сключваха при 3.2%, докато във вторник цената им се повиши до 4 процента. При отваряне на пазара в сряда началното предлагане на левове ставаше при 7 процента. В по-късните часове на същия ден цената се установи на 4.5 процента. През последните два работни дни овърнайт депозитите се върнаха отново на цена около 3.5 процента.Всеизвестен факт е, че с въвеждането на Валутен борд Централната ни банка остана със силно орязани правомощия за каквито и да е намеси на пазара. Законът й позволява интервенции само в случаи на заплаха за ликвидността - смята се, че тя е налице, когато голяма част от наредените от крайни клиенти плащания не са изпълнени. Засега пазарът е твърде далеч от подобно положение. БНБ е длъжна да продава и изкупува без ограничение евро срещу левове на основата на спот валутен курс - т.е. цената, определена за сделки с валута с незабавно прехвърляне чрез банков превод в рамките на периода. Именно продажбата на валута на БНБ в периоди на ликвидни кризи е вливала свеж левов ресурс в банковата система. Кризата обаче възниква днес, а левовете постъпват едва след два работни дни. Именно в такива периоди цената на левовия ресурс отхвръкваше до 30 процента. Светлина в тунела обаче проблясна с решението на БНБ да оправи нещата с изпратена до търговските банки инструкция за ускорена процедура по валутните операции. От 1 ноември покупко-продажбата на евро срещу левове, когато сделката се осъществява чрез БНБ, става в рамките на същия работен ден. С този крайно наложителен и навярно единствено възможен акт ще се сложи край на ликвидните левови затруднения, връхлитащи банките ни от четири месеца насам, и ще ни накара да забравим двуцифрените лихвени проценти. На 29 октомври за първи път в най-новата история на България Министерството на финансите пусна емисия от седемгодишни ДЦК. Общата сума на облигациите е 30 млн. лв. номинал. До участие в аукциона бяха допуснати поръчки за 53.7 млн. лева. Финансовото ведомство обаче взе решение да одобри само 18.93 млн. лв. от тях. Причината за отхвърлянето на оферти до запълването на цялото количество е, че са подадени при много ниска спрямо критериите на министерството цена. Одобрените цени за 100 лв. номинал бяха между 94.7 лв. и 100 лв. при годишна доходност от 8.52 до 7.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във