Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Декотекс" с поръчка по мярка

Фирмата за производство на различен тип текстилни изделия "Декотекс" АД в Сливен се присъедини към групата български компании, които събират собствени акции. Акционерите решиха да се изкупят до 451 248 акции, или 3% от капитала на "Декотекс" в следващите пет години. Това ще става в рамките между 0.20 и 1 лв. (колкото е номиналът ) за един брой. Мениджърите ще изберат инвестиционния посредник, който ще подготви процедурата, и заедно с него ще определят всички останали параметри по обратното изкупуване. Директорите получиха правото да се разпореждат с пакета собствени акции, които бъдат събрани от дружеството.


В момента от офертата биха могли да се възползват 25 фирми, които притежават общо 14 183 180 акции, или 94.29% от тях. Най-големият акционер сред тях е сливенската "Капа Технолоджи" АД с дял от 13 828 824 дяла (91.937%). Освен тях в ръцете на 1350 индивидуални инвеститори са още 858 430 броя, или 5.71% от книжата с право на глас. Изпълнителният директор на фирмата Васил Йовчев е един от тях с притежаваните 12 913 акции.


Дружеството разполага с достатъчно финанси за разплащане при обратното изкупуване, като само паричните му средства в края на миналата година са на стойност 1.969 млн. лева. Освен тях "Декотекс" има и вземания от свързани предприятия и от други партньори, както и данъци за възстановяване.


Въпреки отчетената загуба за 2013 г. акционерите освободиха членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им, но решиха те да не получават възнаграждение за дейността си до следващото редовно годишно общо събрание. Този отрицателен финансов резултат ще бъде покрит със средства от фонд "Резервен" на дружеството.


Тримата мениджъри - датчанинът Бенджамин Евар, Васил Йовчев и американецът Рахамир Евар - председател на борда, обаче получиха доверието на акционерите, които им повериха управление на фирмата за нови пет години - до май 2019 година. Усилията на директорите бяха оценени добре през миналата година и те получиха общо 196 хил. лв. като заплата (при 23 хил. за 2012-а). Само изпълнителният директор пък е заработил 30 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във