Банкеръ Daily

Пари и пазари

Декемврийски щурм освежи банковите акции

Иновациите вече са неотметнна част от всекиднената дейност на банките.

Раздвижването сред публичните компании на "БФБ-София" през последния месец на миналата година не донесе голямо удовлетворение за борсовите играчи. Цените на някои книжа подскочиха нагоре, но това не успя да зарадва никого истински. Причините са по-скоро прозаични: сделките отново бяха малко, оборотът - скромен. Някои от институционалните инвеститори преструктурираха портфейлите си, но  мнозинството от пазарните  участници не го усетиха.

През декември бизнес климатът у нас стана по-благоприятен  в сравнение с ноември. Това пък се дължи на подобрената конюнктура в промишлеността, в строителството и в сектора на услугите, показват данните на  Националния статистически институт. Така предприемачите в страната оценяват стопанската конюнктура през дванадесетия месец като ползотворна. Това е най-доброто състояние  на бизнес климата в периода между септември и декември. Фондовата борса не успя да отрази  този ръст.

В тази ситуация, след спадовете през октомври и ноември, основният борсов индекс - SOFIX, се повиши през декември миналата година с 3.95% -  до 568.14 пункта. Измерителят на "сините чипове" получи подкрепа от осем от компонентите, които участват в изчисляването му - те завършиха последния месец с повишение на цената си. Но в същото време други седем от компаниите в неговата база го дърпаха надолу. През декември и останалите три индекса на борсата (BG TR30, BGBX 40 и BGREIT) се пренесоха на "зелена територия".

Ако се върнем обаче назад във времето - между януари и декември миналата година, SOFIX отчете спад от 4.43% и заедно с украинския индекс PFTS, са единствените губещи в региона на Централна и Източна Европа. През 2018 г. SOFIX също беше в тройката на губещите сред тези 19 пазара.

Търговията с банковите акции се оживи през декември и тази група от публични дружества успя да приключи борсовата година с достатъчно високи цени. Това пък позволи съответно повишение на стойността на инвестицията, направена от  притежателите на такива книжа, а съответно и на пазарната оценка на Първа инвестиционна банка, на Българо-американска кредитна банка и на Тексимбанк.

В резултат на активната търговия бяха прехвърлени повече акции. Доволни този път бяха всички (поне така изглежда на пръв поглед). Продавачите се възползваха от добрите цени, а купувачите  се уредиха с книжа, които показаха, че имат потенциал за растеж през 2020 година.

В осемнадесетте борсови дни на декември се изтъргуваха 1 849 199 броя книжа при 103 816 дяла през ноември. Обективността обаче изисква да се посочи, че всъщност  голям пакет от 1 440 955 акции на Централна кооперативна банка е причината за този борсов банков "взрив". За първи път през декември станахме свидетели на сделки с повече от милион банкови книжа.

Финалният щурм  в търговията с  акциите на

"Първа инвестиционна банка"  

в последната седмица на декември подобри донякъде настроението на борсовите играчи.

През първите борсови дни котировките поддържаха стойността си от края на ноември. На 3 декември тези книжа стъпиха на дъното си от 2.8889 лв. за един брой и даже  паднаха под най-ниското си ниво от ноември (2.92 лв.).

Акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) постепенно набираха скорост и настроението на акционерите й през декември се подобряваше с всеки изминал ден. Това пък бързо се отрази и върху котировките им,  инвеститорите поглеждаха все по-нависоко и дори прескочиха важните за тях три лева за един брой.

През втората половина на месеца бичите настроения изтласкаха цената на тези книжа до най-високата им стойност за месеца - 3.5576 лв. за един дял (на 30 декември). Инвеститорите не бяха плащали толкова за акциите на ПИБ от април 2019-а.

Тъй като тази котировка бе отчетена в последната борсова сесия за миналата година и е с шестдесет стотинки над тази от края на ноември,  пазарната капитализация на банката също се увеличи - с 66 млн. лв., и в този ден борсовите играчи вдигнаха оценката на ПИБ до 39.35 млн. лева.

Плавният ръст в цените на акциите на тази банка успокои притежателите на нейни книжа и те станаха по-активни в сделките с тях. В резултат общо 195 150 дяла бяха изтъргувани в четиринадесет от декемврийските  борсови дни, в които имаше оферти за тези книжа. През ноември само 15 903 книжа бяха обект на покупко-продажба.

Търговията с книжата на

"Централна кооперативна банка"

вървеше равно и спокойно през декември, но останаха под нивото от 1.60 лв. за един брой. А заедно с това и двете гранични стойности са под отчетените през ноември.

Лъкатушенето по ценовата стълбица още от началото на декември влошаваше настроението на инвеститорите. А и котировките губеха стойност и на 17 декември омаломощените  книжа  на Централна кооперативна банка (ЦКБ) паднаха и под 1.50 лв., и опряха в месечното дъно от 1.4904 лв. за един брой - най-ниската котировка за акциите на банката от групата "Химимпорт" от април миналата година.

В следващите дни, макар и бавно, имаше плавен ръст на тези цени. Оптимизмът на инвеститорите обаче стигна само до 1.5687 лв. за акция и тази цена остана най-високата през дванадесетия месец - и с 5.25% над месечното дъно. Опитите тя да бъде премината в следващите борсови сесии не постигнаха успех. Дори в  следващитете дни върна инвеститорите на земята и котировките започнаха леко да падат надолу. Цената от 1.5177 лв. за един брой в последната борсова сесия за 2019-а е с три стотинки  под стойността си в края на ноември. Но това беше достатъчно, за да свие с около пет милиона лева пазарната капитализация на кредитната институция и тя вече е 192.94 млн. лева.

По-активната търговия с книжата на ЦКБ, включително и с предварително уговорени сделки, затвърди за пореден месец мястото на банката сред най-ликвидните компании на "БФБ-София". И в резултат на всичко това 1 651 493 броя смениха собственика си при само 36 029 през единадесетия месец на миналата година.

Само в два от търговските дни на "БФБ-София" имаше сделки с книжата на

"Българо-американска кредитна банка"

но и това беше достатъчно цените на нейните  книжа  леко да се придвижат нагоре. Котировките спряха при 6.4726 лв. за един брой, което пък повиши и пазарната оценка на публичното дружество в края на 2019-а. Този път тя е с 0.35% по-висока и според борсовите играчи кредитната институция в края на декември струва 159.82 млн. лева. В извършените покупко-продажби се изтъргува малко по-голям обем - общо 1115 акции, при 830 дяла през ноември.

Търговия с книжата на

"Тексимбанк"

през декември имаше само в две от борсовите сесии  и тя донесе понижение в котировките. Минималната цена остана на нивото от 2.48 лв. за един брой през първата седмица на последния месец.

В следващите дни книжата на кредитната институция успяха да изплуват леко нагоре, но цената  им  стигна само до 2.7253 лв. за акция. Тя обаче е с три стотинки под най-високата цена, която инвеститорите бяха готови да плащат за акциите на Тексимбанк през ноември.

Тъй като тази стойност надхвърля с 24 стотинки отчетената в края на ноември, това се отрази положително и върху оценката на банката. Тя нарасна с над седем милиона и пазарната капитализация на Тексимбанк стигна до 76.29 млн. лева.

Заради ниската ликвидност на тези книжа, през декември само 1441 дяла станаха обект на покупко-продажба, при положение че пазарните участници си размениха през ноември 51 054 нейни книжа.

Спестовността е хубаво качество, но тя продължи  да тежи върху борсовата търговия у нас през всичките дванадесет месеца на 2019 година. Засега няма сила, която да извади парите на българите от банките. А числата от БНБ са повече от категорични.  Депозитите на домакинствата  вече са в размер на 54.67 млрд. лв. (47.2% от БВП) в края на ноември миналата година. Те се увеличават с 8.3% спрямо същия месец на 2018-а.

Въпреки това притежанието  и търгуването с акции от публичните банки, макар и с малки месечни изключения, все още е сред малкото възможности за раздвижването на капиталовия пазар. А и за получаването на доход от фондовата борса.А дивидентите все още са далечен мираж.

Facebook logo
Бъдете с нас и във