Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дебют на финансовия министър Василев с емисия ДЦК за 200 млн. лева

Служебното правителство ще опита да пласира държавни облигации за 200 млн. лв. на вътрешния пазар. На 7 септември БНБ ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години, с 0.00% фиксиран лихвен процент и с падеж 24.02.2026 година.

Това ще е първи опит на Министерството на финансите за продажба на държавни ценни книжа, откакто бе назначен служебният кабинет. Дебютът на финансовия министър Асен Василев на дълговия пазар ще е с класическа "банкова емисия". Така във финансовите среди наричат 5-годишните книжа, защото тези емисии винаги се изкупуват предимно от банките. 

За последно МФ пласира дълг на вътрешния пазар през март. Тогава финансовото министерство под ръководството на Кирил Ананиев пласира държавни облигации на стойност 300 млн. лева. Емисията отново бе със срочност пет години. По онова време например най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – цели 89.3 процента. Любопитното бе също, че финансовото министерство постигна отрицателна годишна доходност по емисията - в размер на -0,10 %. Отрицателната доходност на практика означава, че инвеститорите плащат на правителствата за правото да изкупуват техни дългови ценни книжа.

В периода 15-22 февруари финансовото министерството пусна още две дългови емисии. Една нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17 % и при 0.00% фиксиран годишен лихвен процент. Както и 10.5-годишна емисия при доходност от 0.14 процента.

Вероятно до края на годината ще има и поне още един аукцион за поемане нов дълг. Причината е, че през 2021-ва трябваше да се заделят 1.1 млрд. лв. за погашения на стари задължения. Ако предстоящият на 7 септември търг е успешен, държавата ще обслужи общо 900 млн. лв. стар дълг, т.е. ще са й необходими още 200 млн. лева. 

И отиващото си, и бъдещото служебно правителство имат инструменти да се справят със задачата. Заложеният таван за поемане на нов държавен дълг в Бюджет 2021 е 4.5 млрд. лв., но той няма как да бъде достигнат, тъй като до края на годината служебен кабинет едва ли ще прибегне до емисия на външните пазари.

В одобрения списък с първични дилъри на ДЦК за 2021 г. са девет банки: Общинска банка, ПИБ, Райфайзенбанк, ОББ, Банка ДСК, Алианц банк, ЦКБ, Уникредит Булбанк и Юробанк България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във