Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Данък ще изцежда сделките на борсата

Притиснати от реалността, управляващите забравиха предизборните обещания и подготвят данък върху финансовите операции на капиталовия пазар. Това поне е записано в програмата на правителството на ГЕРБ в частта за приоритетите в данъчната му политика през следващите три години. Като приоритет под номер 4.7. е записано: "Въвеждане на данък върху операциите на капиталовите пазари." Отговорно за осъществяване на мярката е Министерството на финансите, а целта била "повишаване на приноса на финансовия сектор за публичните финанси и фискалната консолидация на страната".

Намерението е да бъде изготвен анализ на практиката на данъчно облагане на капиталовите пазари в други държави членки на Евросъюза. На тази база трябва да бъде разработен и модел на самото данъчно облагане на операциите на капиталовите пазари в България, а също и законопроект за въвеждане на данък върху самите операции. В момента тези сделки не се облагат. Евентуалната промяна пък ще засегне всички работещи на пазара - и инвестиционните посредници, и клиентите им. Според експертите при трагичното положение на фондовата борса и опитите за стимулиране на пазара и привличане поне на част от свободните пари тази мярка е неподходяща.

За всеки е ясно, че въвеждането й по никакъв начин няма да стимулира инвестициите в ценни книжа. Още повече че България и бездруго изостава по този показател – едва 2.6% от парите ни са в такива активи. За сравнение по света хората влагат в тях 36% от богатството си, а в Европа, включително и в Централна и Източна Европа, този процент е около двадесет.

За момента идеята е в суров вид и не е ясно накъде ще избуят мераците на управляващите. Коментарите са, че ако се търси синхронизация с някои от страните в Европа, може би става въпрос за данък от порядъка на 0.1% от размера на всяка финансова транзакция. Ефектът от въвеждането на тази мярка би се усетил, защото данъкът ще се начислява върху всички сделки. А по този начин тежестта му поемат крайните потребители - инвеститорите.

Според експертите подобен налог ще доведе до двойно оскъпяване на тези операции. Размерът му също не е ясен още, но предвид факта, че българският капиталов пазар е неразвит, а и чуждестранните инвеститори не се интересуват много от него и оборотът на него е съвсем малък. Така че един такъв данък би утежнил още търговията, а би дал съвсем скромен малък принос в държавния бюджет.  

Вредата от този данък би била много по-голяма и поради факта, че се предвижда да го начисляват дори и ако сделката не е печеливша. С други думи, тежестта от налога ще се усети два пъти - при покупка на акции и при продажбата им, дори ако е на загуба.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във