Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Да си купиш борсов растеж

S 250 84d80550 e37a 466e a054 0a1fc15e9738

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Юли - септември 2016

От 2006 г. насам редакцията на в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие публикува две свои уникални класации: за най-успешно дружество - "Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база се определят и най-добре представилите се структури за годината. Призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2015-а спечели "Елана Трейдинг" АД.

В този брой предлагаме подреждането на инвестиционните посредници през третото тримесечие на 2016 година. Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са и изчисления на редакцията. Класацията обхваща периода от 1 юли до 30 септември тази година.

Победителят

Капман" АД е един от водещите инвестиционни посредници на българския капиталов пазар. Дружеството има 20- годишен  опит в инвестиции на финансови пазари, притежава пълен лиценз от Комисията за финансов надзор, както и лиценз от Българската народна банка за извършване на плащания в чуждестранна валута в брой и по банкови сметки.

"Капман" е първият инвестиционен посредник в България с лиценз за оператор на Многостранна система за търговия - MTF Sofia.

Освен до местния капиталов пазар дружеството осигурява достъп на своите клиенти и до водещи световни пазари чрез собствена търговска платформа (CTrader). Посредникът предлага различни финансови продукти и услуги - брокерски услуги, инвестиционно банкиране, управление на активи, финансови консултации.

През последните години "Капман" АД заема водещо място в търговията с ценни книжа на "БФБ-София".

 

Движенията нагоре на "БФБ-София" през август и особено през септември изостриха сетивата на спекулантите и възстановиха значителна част от апетитите за риск. Дали обаче спекулантите ще успеят да заразят и инвеститорите така, че трендът да се превърне в тенденция, ще видим в месеците до края на годината. На фондовата борса определно продължава да има потенциал за растеж. Определено положително се отрази върху настроението появата на първия у нас борсово търгуван фонд - Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, който следва представянето на основния измерител SOFIX. Българският индексен ETF е един от малкото подобни инструменти в Централна и Източна Европа. Търговията с дялове на фонда на борсата започна на 27 септември.

Той, както и дузината нови емисии през третото тримесечие са в основата на еуфорията и постигнатото нарастване на основния индекс на "БФБ-София". Септември беше четвъртият пореден месец, в който SOFIX расте и вече стабилно стои над 500 пункта. Логично е при ръст на SOFIX акциите на 13 от 15-те компании, включени в индекса на сините чипове, да приключат деветия месец с повишение. Книжата само на две компании останаха в червената зона.

Това обаче не е всичко. Втора голяма българска IT компания (след "Сирма груп") ще дебютира на "БФБ-София". Фирмата за разработка на софтуер за телекоми и умни контролери "Алтерко" АД ще се опита да набере до 3.3 млн. лв. от първичното си публично предлагане (Initial Public Offering, IPO), което ще приключи в средата на октомври.

Седемнадесет дружества спечелиха точки по отделните критерии. Девет от тях обаче извоюваха правото да влязат в крайното подреждане съгласно правилата на класацията. Малките вътрешни размествания отново подредиха познатите ни играчи в челото. "Елана Трейдинг" отстъпи първото място, което владееше от началото на годината. През третото тримесечие фирмата допълва тройката с "Карол" с по 25 точки.

Въртележката, но и взетите точки по четирите показателя (и с едно първо место) изведоха на върха "Капман". Дружеството събра 27 точки - при максимално възможните четиридесет, и заслужи признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

през третото тримесечие. Банковите брокери не бяха много активни в месеците между юли и септември. Двама от тях взеха точки по отделните показатели, но нито едно от тях не се нареди сред номинираните в крайното класиране.

Оборотът на "БФБ-София"

през месеците между юли и септември е най-висок спрямо този през първото и второто тримесечие. Отпочинали след лятната отпуска и ентусиазирани, повечето играчи излязоха на фондовата борса и, след съответно - повече сделки, резултатът е логичен. Сред номинираните по този показател срещаме само познати имена. Нито един от инвестиционните посредници не успя да прескочи границата от 50 млн. лв., но пък всички те са изтъргували повече книжа през третото тримесечие и показват по-висок оборот. Най-близо до нея се приближиха брокерите на "Първа финансово-брокерска къща". Благодарение на това дружеството им пази първата си позиция, която заемаше в края на юни. Общата стойност на прехвърлените ценни книжа е 45.075 млн. лева. Тази сума пък е постигната в 3421 сделки през тримесечието, а в тях общо 11 423 619 дяла са сменили собственика си.

Слабото представяне на банковите инвестиционни посредници внесе размествания в таблицата на показателя. На почетната стълбица стъпиха две нови дружества - "Елана Трейдинг", което "изплува" от шестата позиция, както и "Дилингова финансова компания". Сред номинираните за периода няма брокери, учредени от банки.

Осем от дружествата в подреждането по показателя

брой сделки на "БФБ-София"

през второто тримесечие на тази година в пакет остават в списъка на номинираните и в периода между юли и септември. Две са новите фирми - "Булброкърс" АД и "АВС финанс" АД, които попълват Топ 10. Само шест от инвестиционните посредници пък могат да се похвалят с повече от 1000 транзакции за периода. "Карол" отново е лидер, но вече с повече сделки - 7554, което е над една трета от общия им брой през тримесечието. В края на юни брокерите му имаха по сметката си 6628 договора. В резултат на това бройката на изтъргуваните книжа в тези покупко-продажби е нараснал до 5.206 млн. дяла. Още от 2002 г. "Карол" е лидер по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". Търговията през периода донесе малки размествания по показателя. "Елана Трейдинг" пази втората си позиция, а до нея този път се нареди "Първа ФБК", всяка съответно с по 3467 сделки и 3421 договора.

Третото тримесечие на 2016-а бе много по-успешно за инвестиционните посредници. Те са сключили общо 25 906 сделки при 19 568 в края на юни и 20 906 към 30 март. Повишената активност на фондовата борса е причината да се прехвърлят повече дялове.

Небанковите инвестиционни посредници властват по този показател. През третото тримесечие нито една банка не успя да се вмести сред номинираните. Регионалните инвестиционни посредници - пловдивският "Юг Маркет" с 1325 договора и "Реал Финанс" от Варна с 630 покупко-продажби, пазят местата си в златната среда на Топ 10.

Банките доминират в процеса на финансиране на икономиката ни. И през първата половина на 2016-а капиталовият ни пазар беше изолиран, но между юли и септември нещата се промениха. Седем от инвестиционните посредници са били ангажирани с изготвяне на документи за

нови емисии от акции и облигации

през третото тримесечие на годината. "Капман" и "Евро-Финанс" имат по два проекта, а останалите - по един за търгово предложение за изкупуване на акции, за увеличение на капитала или за издаване на облигации.

Алтернативните платформи, разработени от инвестиционни посредници, притискат сериозно електронната система за подаване на поръчки на БФБ-София чрез интернет - COBOS. Това пък преразпределя дяловете на играчите на пазара, а като следствие някои от „частниците“ вече имат и повече клиенти. Поради липсата на данни за дейността на всички платформи подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

е малко условно. В края на септември през COBOS са търгували 255 души. Платформите BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг") и CTrader (на "Капман") са привлекли още клиенти и изпреварват онлайн системата на "БФБ-София". През първата платформа търгуват 2781 души, през втората - 2309 абонати. Услугите на третата ползват 418.

От другите уебсистеми - SIS Invest (на "София Интернешънъл Секюритиз"), EFOCS (на "Евро-Финанс"), U-Broker (на ОББ), Delta Broker (на "Делтасток") и UG Market Trader (на "ЮГ Маркет"), не получихме информация за дейността им, поради което и не са включени в подреждането.

Класирането по този показател е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на третото тримесечие "Карол" е с най-много точки, като е първи по броя на сключените сделки и оборот, а "Елана Трейдинг" е с най-много клиенти. От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 са "Загора Финакорп" и варненският "Реал Финанс". От банковите брокери само "Юробанк България" намери място сред номинираните по показателя.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във