Банкеръ Daily

Пари и пазари

COVID-19 обстановката в страната и в чужбина донесе загуба на "София Хотел Балкан"

Голямо намаление в приходите от основна дейност и по-точно при нощувките и в отдел "Хранене" отбелязват мениджърите на "София хотел Балкан" АД  в своя отчет за полугодието. То се дължи основно на безпрецедентната по своята същност бизнес среда, в която е работило дружеството през второто тримесечие, продиктувана от COVID-19. 

Към края на юни са отчетени приходи общо в размер на 3.21 млн. лева при 8.15 млн. лева година по-рано. Най-много са паричните постъпления, реализирани от нощувки - 1.54 млн. лева, но преди година те бяха 4.62 млн. лева. Следват приходите от дейност "Хранене" – 730 хил. лева (при 2.09 млн. лева преди година), от наеми – 604 хил. лева (при 806 хил. лева). Спад има и при другите приходи и при финансовите приходи. 

Във връзка с намалението на общите приходи от дейността с 4.90 млн. лева спрямо края на юни миналата година са генерирани и по-ниски разходи по икономически елементи, произтичащи от по-нисък разход за вложени материали, външни услуги, както и за възнаграждения и осигуровки.

Общата сума на разходите за полугодието е в размер на 5.66 млн. лева при 8.01 млн. лева за същия период на 2019-а. 

В крайна сметка COVID-19 обстановката в страната и в чужбина повлия и върху финансовия резултат на петзвездния хотел в центъра на София, който е загуба от 2.41 млн. лева. Преди година дружеството бе на печалба от 140 хил. лева. печалба.

"София хотел Балкан" АД е с основен предмет на дейност - хотелиерство, ресторантьорство, съпътстващи туристически дейности като бизнес услуги, фитнес, телефон, продажба на валута, отдаване под наем на търговски и рекламни площи, провеждане на конгресни мероприятия и други видове допълнителни услуги свързани с международния и вътрешен туризъм.

Дружеството има сключен договор за франчайз със "Старууд", а по решение на общото събрание на акционерите от януари 2011 г. има сключени и договори за управление и техническа помощ с "Кокари Лимитид" от Кипър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във