Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЦКБ И ДЗИ ИЗДУХА ПЛАТНАТА НА БОРСАТА

Индексът СОФИКС на Българската фондова борса отново чупи рекорди, приближавайки се към ключовото ниво от 430 точки. Покупките на български акции през изминалата седмица продължиха, а увеличеното им търсене се дължи на навлизането на чуждестранни купувачи. Наред с това броят на инвеститорите, търгуващи през ИНТЕРНЕТ, нарасна с 30%, което също допринесе за подобрената ликвидност на българския капиталов пазар. Финансовите акции отново отбелязаха най-голям ръст. Книжата на Централна кооперативна банка през няколко поредни дни едва се вместваха в рамките на позволеното от борсата нарастване на цените, докато не достигнаха 2.50 лева. При това ниво започна масирано осребряване на натрупаните печалби. Имаше защо да са доволни инвеститорите в книжа на ЦКБ - за по-малко от шест месеца те реализираха 200% печалба. В резултат на продажбата на акции на банката последва корекция на цената им, която продължи само два дни. След като бе достигнато ниво от 2.10 лв., покупките започнаха с нова сила. Това най-вероятно означава, че започва ново поскъпване на книжата на ЦКБ, които имат потенциал да преодолеят нивото от 3 лв. в близко бъдеще.Другото дружество от финансовия сектор - ДЗИ АД, потвърди прогнозата, направена през предишната седмица - за ръст от поне 10 процента. Цените на неговите акции достигнаха 21.5-22 лева. Плановете за излизане на международните фондови борси, които Емил Кюлев обяви преди седмица, се оказаха доста силен катализатор на поскъпването. Ще бъде добре, ако ръководството на Българска фондова борса - София, успее да включи акциите на ДЗИ сред книжата, служещи за изчисляване на индекса СОФИКС, преди дружеството да намери пазар и в чужбина. Формалната пречка за това е, че застрахователното дружество се търгува сравнително отскоро на борсата. Но то е добре познато на българските инвеститори, а и ликвидноста му често е по-висока от много други компании, участващи в индекса. Нови рекорди постигнаха и акциите на цигарените дружества. Факторите, които продължават да движат цените нагоре, са предстоящата приватизация на дъщерните дружества на Булгартабак Холдинг и обявената в четвъртък нова стратегия за това, както и очакваната емисия на негови депозитарни разписки, които Дойче Банк ще регистрира на международните борси.Дружествата от химическата промишленост бяха в крак с общата тенденция. Цената на акциите на Петрол продължава да се стреми към нови висоти, достигайки 3.50-3.80 лв. за бройка. Анализаторите вече изключват дружеството от останалите при определянето на коефициента цена-печалба на компаниите, съставящи индекса СОФИКС, защото иначе се получават значително завишени данни за целия пазар (тоест цената на Петрол е доста по-висока спрямо печалбата му на фона на останалите дружества). Акциите на ЛУКойл Нефтохим се приближават към нивото от 15 лв. и единствено евентуалното пускане на остатъчния държавен пакет на приватизационния сегмент на борсата би могло да задоволи значителното търсене.От групата на химическите дружества единствено Неохим се движеше към понижение. През седмицата цената му падна до 5.20 лв. за акция.Неприятна изненада получиха инвеститорите в български депозитарни разписки (производни ценни книжа, обвързани с акции на германски компании). Издателят им - инвестиционният посредник Евро-финанс, обяви, че прекратява програмата. Причините за това са ниската ликвидност на книжата, която не позволява да се покрият разходите по емитиране на този вид книжа. Ниската ликвидност бе породена от значителния ценови марж, заради което разписките се купуваха само от инвеститори, които не търгуват директно на германските фондови борси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във