Банкеръ Daily

Пари и пазари

Чуждестранните инвестиционни фондове управляват 5.60 млрд. лева у нас

Към края на юни 2022 г. привлечените парични средства в България от чуждестранните инвестиционни фондове са в размер на 5.60 млрд. лева. Спрямо същия месец на миналата година тези суми нарастват с 636.1 млн. лева, сочат данните от БНБ. В сравнение с края на март тази година обаче размерът на парите, които те управляват, намалява с 394.2 млн. лева. Явно трудната и неясна икономическа и политическа ситуация в страната и в Европа прави всички по-внимателни при инвестиране на спестените пари.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни са застрахователните компании и пенсионните фондове  с дял от 61.8% от вложените парични средства и домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (с дял от 18.6%). На годишна база и към март тази година първите свиват своите инвестиции, докато при домакинствата се наблюдава обратната тенденция.

Към края на второ тримесечие задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ намаляват с 221.2 млн. лева до 3.46 млрд. лева на годишна база.

Пасивите към сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства“ обаче се увеличават с 205.9 млн. лева до 1.04 млрд. лева спрямо същия период на миналата година.

Сравнението с първото тримесечие на тази година обаче показва спад на вложените пари и от застрахователните компании и и пенсионните фондове и от домакинствата.

 

Инвестиционните фондове са привлекли у нас 8.28 млрд. лева

Към края на юни активите, управляват тези колективни схеми, възлизат на 8.28 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 1.06 млрд. лева в сравнение с юни миналата година, но намалява с 441.1 млн. лева спрямо март тази година, отбелязват от БНБ. Тези парични средства са привлечени от лицензираните 1385 чуждестранни и 158 български колективни схеми.
Като процент от БВП тази сума е 5.4%, като този дял е на нивото от юни 2021 г., но е намалял спрямо края на първо тримесечие на тази година, когато беше 5.6 на сто.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във