Банкеръ Daily

Пари и пазари

ЧЕЗ и ЕВН искат нови цени на тока от юли

Две от електроразпределителните дружества у нас - ЧЕЗ и ЕВН, обявиха, че ще подадат заявления до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за промяна на цените на тока.  На сайта на ЧЕЗ са публикувани две съобщения, съответно от "ЧЕЗ Електро България" и "ЧЕЗ Разпределение България". Заявлението ще бъде подадено до 31 март, а планираната промяна е за периода след 1 юли 2018 г.

Дружествата не посочват точно в каква посока ще бъде промяната - дали искането ще е за по-евтин или по-скъп ток. Подаването на заявления за утвърждаване на цените обаче е рутинна процедура, която се извършва периодично.

"Предложението на „ЧЕЗ Електро България“ АД ще се базира на принципите, следвани от Дружеството при всяко едно от своите ценови заявления, а именно: покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензиoнната дейност, съгласно чл. 31, т. 2 от Закона за енергетиката, чрез определяне на обоснована надценка за дейността, елиминиране на кръстосаното субсидиране между отделните сегменти на регулирания пазар и изпълнение на вменените законови задължения на крайния снабдител. В заявените от Дружеството необходими приходи в размер на 581 млн. лв. ще бъде отразен пълния размер на разходите за балансиране на клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството му на координатор на специална балансираща група. Окончателните цени на услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия” ще бъдат одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране и ще зависят от наложения пазарен модел, включително разпоредбите на Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия, както и от цената на обществения доставчик за покупка на електрическа енергия", се посочва в съобщението на ЧЕЗ.

Малко по-късно подобно съобщение изпратиха до медиите и от ЕВН.

"В съответствие с нормативната уредба дружествата от групата на EVN България – “Електроразпределение Юг“, „EVN България Електроснабдяване“ и „EVN България Топлофикация“ ще внесат в КЕВР до края на месец март 2018 г. заявленията си за утвърждаване на нови цени на мрежови услуги, електрическа и топлинна енергия, които да са в сила от 01.07.2018 г. Заявленията ще се базират на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия на КЕВР. Както и досега, заявленията за нови цени ще следват основните принципи за сигурност на снабдяване, качество на обслужването, адекватна възвращаемост и покриване на оперативни разходи. Заявленията ще отразяват и наложените задължения на операторите на разпределителни мрежи по отношение на либерализирания пазар на електроенергия в България", заявяват от компанията.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във