Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Черноморски холдинг" влиза на пазара на товарен автомобилен транспорт

Нов играч влиза на пазара на товарен автомобилен транспорт на стоки в страната. Това се случва след като Комисията за защита на конкуренцията  разреши на "Черноморски холдинг" АД - София да осъществи концентрация чрез придобиване на контрол върху "Варна Тракс" АД - Варна, съобщиха от регулатора.

"Черноморски холдинг" е един от малките бивши приватизационни фондове, специализиран в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в дружества, в които участва.

"Черноморски холдинг" АД e публично дружество, чиито акции се търгуват на "Българска фондова борса" АД. Акционерната му структура е силно фрагментарна (книжата му с право на глас са "разпилени" между голям брой притежатели на негови книжа, както е при повечето приватизационни фондове), като акции имат 11 фирми и 89 745 индивидуални инвеститори. Най-голям акционер е самият холдинг, който притежава 4.50% от капитала си, което представлява 92 805 броя собствени акции. "Павлекс-97" ЕООД е вторият по големина собственик, който държи 1.09% от капитала на дружеството.

"Варна Тракс" АД пък е с предмет на дейност транспорт, като извършва товарен автомобилен транспорт. Мажоритарен акционер с дял от 99.51% от капитала му е "Бизнес център Изгрев" ЕООД.

По силата на сключен договор, "Черноморски холдинг" АД ще придобие едноличен пряк контрол върху "Варна Тракс" АД и непряк контрол върху дъщерното му дружество "Експрес сервиз" ЕООД. То е специализирано в продажба на автомобили - нови и втора употреба; сервизна дейност; търговия с резервни части за автомобили; отдаване на автомобили под наем, рент-а-кар и други.

Основната дейност на "Черноморски холдинг" АД се състои в придобиването на дялове/акции от други дружества и управлението им с цел печалба. С покупката на варненската фирма компанията навлиза на нови продуктови и географски пазари. В конкретния случай, това е пазарът на товарен автомобилен транспорт на стоки, на който е активно дъщерното дружество на "Варна Тракс" АД.

С тази сделка бившият приватизационен фонд "обогатява" портфейла си, в който в момента има три дъщерни дружества - "Приморец турист" АД (с дял от 99.67% от капитала му), което извършва туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, "Нефтохим-Инвест Финанс" (с 99.99% от акциите му), специализирано в покупка на менителници и записни заповеди, финансов лизинг, придобиване и управление на дялови участия, и "Пени" ООД (с дял от 99% от книжата му), което е с основен предмет на дейност покупка на стоки и други вещи с цел продажба.

За момента от "Черноморски холдинг" не са обявили решение за издаване на нови акции за увеличение на капитала. Явно сделката ще се плати със собствени средства или пък банков кредит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във