Банкеръ Daily

Пари и пазари

Черна гора ще ползва българския опит в проектирането и оборудването на малки ВЕЦ

Непозната, но безкрайно красива, с гъсти гори и излаз на Адриатическо море - Черна гора е подходяща дестинация за всеки тип туристи.

България и Черна гора създадоха съвместна работна група за сътрудничество в областта на енергетиката по време на проведеното в София четвърто заседание на Българо-черногорската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката. Един от основните приоритети в дейността й е свързан с проучване на възможностите за използване на капацитета на електропреносната мрежа в Черна гора. Групата ще съдейства на двете страни за сътрудничество в контекста на перспективата за изграждане на нови мощности за производство на електроенергия в България и в Черна гора.

Още повече, че Черна гора има богат хидро потенциал (три бързи реки - Морача, Тара, Лим) и две езера, които са удобни за изграждането на средни по мощност ВЕЦ.

Свързването на пазарите на електроенергия в региона е една добра перспектива, като двете страни ще работят и за създаването на регионална борса за електроенергия. Договорено е България да съдейства за изграждане на модерна енергийна инфраструктура в Черна гора.

София и Подгорица ще участват в съвместни инициативи в областта на икономиката и ще прилагат общ подход към пазарите в трети страни.

В областта на земеделието, храните и горите е договорена обмяна на опит по отношение на устойчивото управление на горите, борбата с климатичните промени и управлението на природните паркове. България и Черна гора ще си сътрудничат в работата за недопускане разпространението на болести по животните, а нашата страна ще сподели опита си в областта на предприсъединителните програми.

Черна гора ще бъде партнираща страна на България и Румъния в дейностите в областта на туризма по Дунавската стратегия. Предстои през следващата година да бъде създадена съвместна работна група в областта на туризма между двете държави.

Черна гора има устойчиво развиващ се морски и планински туризъм. България пък е заинтересована от разширяването на деловите контакти между туроператорите от България и Черна гора, с цел увеличаването на туристопотока. Още повече, че съседната страна се очертава като едно от новите атрактивни места за посещение и почивка. И двете страни са заинтересовани от откриването на самолетна линия от София до Подгорица, което допълнително ще засили възможностите за обмен на туристи.

В областта на науката България и Черна гора се договориха да работят съвместно по започналия през 2017 г. проект за създаване на инструмент за адронна терапия в Югоизточна Европа.

Черна гора е независима държава от юни 2006 г., като преди това беше в Държавния съюз на Сърбия и Черна гора. Към момента обаче Черна гора е търговски партньор, с който България има незначителен стокообмен и сравнително слабо развити връзки в търговско-икономическата област. През миналата година е постигнат стокообмен от едва 25 млн. евро, който е най-високият между двете страни.

Според експертите съществуват все още недобре използвани възможности за разширяване на бизнес контактите в хранително-вкусовата, металургичната, текстилната и мебелната промишленост.

Малки и средни фирми, които работят в Черна гора проявяват ограничен интерес към инвестиране в добивния и преработвателния сектор. По данни на СТИВ - Черна гора българските инвестиции там са в размер на около 238 020 евро. В Черна гора са представени значителен брой български фирми. На този пазар по-активни са: "Рубела", "Фикосота", "Рефан", "Арома", "Ролпласт", "Си комерсиал 7", "Захарни изделия - Варна", "Макском", "Теси", "Солид", "Дъга принт", "Чипита-България", "Евро 07" и други. Черна гора определя като приоритетни за привличане на инвестиции следните сектори: инфраструктура, енергетика, производство на храни, туризъм.

Черна гора не е включена към целевите страни на инвестиционен маркетинг на Българската агенция за инвестиции предвид слабия двустранен интерес и ниските нива на двустранните инвестиции.

В бъдеще може да се работи за повишаване на износа на български услуги, особено на такива в областта на консултациите, банковото дело, енергетиката, ИТ и туризма. Това може да става самостоятелно или чрез включването в международни консорциуми. Реално е и участието на отделни български експерти като хонорувани консултанти по различни програми на ЕС, ООН, ОССЕ и други. Утвърдена област за сътрудничество са ВЕИ и особено българския опит в проектирането и оборудването на малки ВЕЦ. Водят се разговори за извършване на първоначални замервания на стойности за вятърни и соларни паркове, извършвани от български фирми за български или международни компании.

Главен проблем за развитието на двустранните икономически отношения представляват слабите транспортни връзки между двете страни. За целта, поради голямата ставка на автомобилния транспорт, трябва да се търсят варианти за намиране на по-добри оферти от ж.п. превозвачи (БДЖ, Железниците на Сърбия и на Черна гора), както и търсене на подходящи спедиторски компании, не само от България, но също и от Сърбия и Черна гора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във