Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Чайкафарма" разпредели дивидент в акции

Общо 10 000 000 лв. е гласуваното увеличение на капитала на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД - София, стана ясно от протокола от общото събрание, проведено на 8 април. Взето е решение за разпределяне на дивидент в акции (увеличение на капитала със собствени средства) за 2018 година от 72 200 000 лв. на 82 200 000 лева.
Право на дивидент в акции имат всички инвеститори, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-ия ден след датата на общото събрание, или към 22 април. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент в акции, е 18 април.

До това разпределение на печалбата се стигна след приемане на доклада на мениджърите за дейността на дружеството и годишният му финансов отчет за 2018 година. Печалбата за миналата година е в размер на 11 198 553.55 лева. Съгласно предложението на мениджърите 10% от нея остават за задължителен резерв, а сума в размер на 78 698.19 лв. ще допълни фонд "Допълнителен резерв" на фирмата.

След добрите финансови резултати членовете на съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2018 година. Акционерите приеха доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на мениджърите и определи възнаграждението на членовете на борда на директорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във