Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Чайкафарма" отново увеличава капитала за нови разработки

Акционерите на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД - София ще обсъдят предложението със сума в размер на 10 000 000 лв. да се увеличи капитала на дружеството. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на 8 април.
В дневния ред е точката за разпределение на финансовия резултат от миналата година. Нетната печалба е в размер на 11 198 553.55 лева, като расте с една трета спрямо 2017-а. Предложението е 10% от нея да остане като задължителен резерв, а 78 698.19 лв. да влязат във фонд "Допълнителен резерв".
В последните три години обичайна практика за "Чайкафарма Висококачествените лекарства" е да разпределя дивидент в акции, т.е. да прави увеличение на капитала със собствени средства. В резултат на това в момента капиталът на дружеството е в размер на 72 200 000 лева.

Преди да се вземе решение по тези въпроси обаче трябва акционерите да одобрят доклада на мениджърите за дейността на "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД и годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година. И през четвъртото тримесечие на миналата година фирмата продължава да обновява продуктовата си листа, която в момента включва 150 изделия. Те се разработват и произвеждат в двата й завода.
Сред другите точки в дневния ред са обсъждане на промени в Одитния комитет и освобождаване на членовете на съвета на директорите - Бисер Георгиев - изпълнителен директор, Красимир Виделов и Иван Николов, от отговорност за дейността им през изминалата година.
Предвидени са и промени в устава на дружеството (във връзка с увеличение на капитала).
Акционерите ще разгледат доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи и ще определят възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2019 година.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 21 юни на същото място и при същия дневен ред, уточняват от фармацевтичната фирма.

"Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД е производител на лекарствени продукти в България. В унисон със стратегическите цели на компанията за прозрачност и растеж, "Чайкафарма" става публична компания на 21 май 2015 година. Оттогава акциите на дружеството се търгуват успешно на "Българската фондова борса" АД. За последните дванадесет месеца цената на тези книжа е скочила със 124 процента.

През 1999 г. Тихомир Каменов, български юрист, специализирал международно право, и Тони Веков, биотехнолог, основават "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД и изграждат първия завод във Варна. Към края на миналата година Тихомир Каменов контролира 95.71% от капитала на фармацевтичната фирма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във