Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ ПРЕДПОЧИТАТ ДОЛАРА И ЗЛАТОТО

Повечето централни банки не възнамеряват да увеличават дела на еврото във валутните си резерви, сочи публикувано на 20 януари проучване на финансовата агенция Ройтерс. Анкетирани са висши експерти от 54 централни банки, които контролират активи в чуждестранна валута на обща стойност 1.1 трлн. щ. долара - почти половината от размера на официалните световни валутни резерви. Те достигнаха 2.14 трлн. щ. долара през 2002 г. - 32% ръст спрямо 1997 година. Деноминираните в щатски долари активи са предпочитани от всички анкетирани, с изключение на участниците от Европа, където единната европейска валута заема 50% от резервите. Проучването показва, че 32 от всеки 40 интервюирани не планират да увеличат вложенията си в евро. Все пак то отвоюва почти 18% от щатския долар през 2002 г. донякъде и поради плъзналите слухове, че много централни банки от Азия повишават резервите си в единната европейска валута. Златото ще запази статута си на ценен резервен актив, защото то е сигурна гаранция при световни кризи и катаклизми. Централните банки не предвиждат продажби на злато, а някои дори планират да повишат вложенията си в ценния метал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във