Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Централните банки опъват юздите

Централните банки доказаха, че могат да се справят със задълженията си даже при политическа несигурност и икономически сътресения. През изминалата седмица ЕЦБ твърдо заяви, че ще продължава да купува държавни облигации на страните от еврозоната, за да парира пазарните турбуленции, породени от политическите сътресения в Италия. Федералният резерв не изненада пазарите с помпозни изявления, а просто препотвърди очакванията си за състоянието на икономиката, за безработицата и за основната лихва зад Океана. Тя със сигурност няма да се повиши скоро от сегашното си, на практика нулево ниво. Не и преди средата на 2014 година.


Тези новини повлияха положително на пазарните участници и повечето от тях предприеха продажби на сигурни активи, каквито са държавните книжа, и се преориентираха към покупката на по-рискови. За момента българските книжа все още се възприемат като сигурни, в резултат на което цените им леко се понижиха. Новината, че световноизвестната рейтингова агенция Standard amp; Poor's препотвърди кредитния рейтинг на страната ни на ВВВ, бе определена като положителна за страната ни. Всъщност държавните ни финанси са в ред главно заради благоразумната фискална политика, намаляването на бюджетния дефицит, а и от ниското ниво на държавен дълг. Тези са главните фактори, които правят нашите книжа убежище и в сегашния момент, когато на инвеститорите им се е отворил рисковият апетит. Цената им се понижава, а доходността им се повишава.


През изминалата седмица продажбата на най-новите ни еврооблигации с падеж през юли 2017 г. се понижи с 10 цента - до 108.9 евро за 100 номинал. Годишната възвръщаемост, която тя носи, е 2.17% на годишна база.


Цените, при които се продаваха българските деноминирани в долари глобални облигации, също търгувани на международните пазари, пък се понижиха с 15 цента и достигнаха 114.15 долара за 100 номинал. Това означава, че в момента тя може да бъде придобита при годишна възвръщаемост от 1.31% на годишна база.


Другата ни деноминирана в евро емисия от глобални еврооблигации с падеж 15 януари 2013 г. вече може да се купи по 100.60 евро за 100 номинал. Което е с точно 15 цента под стойностите седмица по-рано. Това е цена продава, осигуряваща на купувача доходност от -0.2 процента.


Известно успокояване се забелязва и на вътрешния пазар на ДЦК, където доходността на левово деноминираните ни ценни книжа запази позиции. Облигации от емисия 400/12 с падеж след 9.5 години можеха да се придобият при доходност от 3.38% на годишна база срещу 3.45% в края на предишния месец. Друга облигация - с № 400/10 и с падеж след 7.5 години, пък се договаряше при 3.09% годишна възвръщаемост.


Първият месец на следващата година ще е наситен с аукциони за продажба на държавни ценни книжа. Очакват се пет търга, чрез които ще се пласират нови книжа с номинална стойност 244 млн. лева. Нека обаче да не забравяме, че първичните дилъри ще получат 90 млн. лв. от падежи и лихви по ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, както и 880 млн. евро главница и начислени лихви по падежа на глобалната ни еврооблигация с падеж 15 януари 2013 г. От тях 680 млн. евро са предназначени за български резиденти. Именно това е сумата, която в близките месеци ще играе водеща роля при определяне на цените на книжата ни.


На 10 декември Българска народна банка проведе последния за тази година аукцион за продажба на ДЦК. Тогава Министерството на финансите предложи за реализация 35 млн. евро номинал от емисия с падеж през януари 2019 година. Финансовият министър отхвърли всички постъпили поръчки, които бяха на стойност 90.14 млн. евро, с аргумента, че заявеното от участниците повишение на доходността не кореспондира с макроикоонмическото развитие на страната, със състоянието на публичните финанси както и с рекордния спад на CDS ( Credit Default Swap ) на страната ни от 2008 г. досега.


Средната стойност на индекса ЛЕОНИЯ от началото на месеца е стабилна на нивото от 0.03% на годишна база, колкото беше и през предишния месец. Индексът е базиран на еднодневните депозити на междубанковия паричен пазар. Едноседмичните депозити се договаряха при 0.1% годишно, а едномесечните - при 0.15% на годишна база. Среднодневните обеми на междубанковия паричен пазар у нас се понижиха до 150 млн. лв. заради слабото търсене на заемен левов ресурс, обусловено от наличието на твърде много свободни левови наличности в банковата ни система.


Петър Драмов, ldquo;УниКредит Булбанкrdquo; АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във